X

April 2024
JAARVERSLAG 2023 FBE UTRECHT ONLINE

JAARVERSLAG 2023 FBE UTRECHT ONLINE

Benieuwd hoe de FBE Utrecht dit jaar vorm heeft gegeven aan het zoeken naar balans tussen mens én dier? Je leest het in ons jaarverslag
[+] Lees meer...
DE WOLF IN DE PROVINCIE UTRECHT

DE WOLF IN DE PROVINCIE UTRECHT

In de provincie Utrecht worden regelmatig wolven gezien. De wolf is een beschermde diersoort, het is verboden ze te doden, te vangen en opzettelijk te verstoren. Als we wolven met rust laten, voldoende afstand houden en niet voeren, zijn ze geen bedreiging voor de mens. Wat kun je het beste doen wanneer je een wolf tegenkomt?
[+] Lees meer...
FBE UTRECHT ROEPT OP WILDCAMERABEELDEN TE DELEN

FBE UTRECHT ROEPT OP WILDCAMERABEELDEN TE DELEN

In de provincie Utrecht leven kleinere zoogdieren, zoals hermelijn, vos, steenmarter en bunzing. Stuk voor stuk soorten die in meer of mindere mate invloed hebben op bijvoorbeeld aantallen weidevogels. Exacte cijfers over hun verspreidingsgebied daarentegen ontbreken, wat het moeilijk maakt om beheer toe te passen. Om meer inzicht te krijgen op de verspreiding en aantallen zoogdierpredatoren start de Faunabeheereenheid daarom het project ‘Foxscan’.
[+] Lees meer...
DE COMPLEXITEIT VAN GANZEN VERJAGEN

DE COMPLEXITEIT VAN GANZEN VERJAGEN

Vorig weekend verscheen in dagblad de Gooi en Eemlander een artikel waarin de complexiteit van het verjagen van ganzen in de Eempolder weer eens naar voren kwam. Journalist Eric Lourier stond stil bij de vraag: Als je de ganzen verjaagt, verjaag je dan ook de weidevogels?
[+] Lees meer...
EEN KIJKJE BIJ STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND

EEN KIJKJE BIJ STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND

Het tweede jaar van het TNRC-project zit er alweer bijna op wat betekent dat er nog één jaar resteert voor het project. In het kort wordt gedurende dit driejarige project onderzocht of de TNRC-methode geschikt is om predatie door verwilderde katten te reduceren en zo mogelijk te voorkomen.
[+] Lees meer...
JAARLIJKSE REEENTELLING IN UTRECHT

JAARLIJKSE REEENTELLING IN UTRECHT

Afgelopen weekend was het in de Provincie Utrecht weer tijd voor de jaarlijkse reeëntelling. Tijdens deze reeëntelling, die gecoördineerd wordt door de Faunabeheereenheid Utrecht, tellen terreineigenaren, boswachters, jagers en vrijwilligers drie keer achtereenvolgens een avond-ochtend-avond via een vaste methode alle reeën die ze zien in een aangewezen gebied.
[+] Lees meer...
March 2024
EEN DAG OP PAD MET STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND

EEN DAG OP PAD MET STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND

In Utrecht worden sinds mei 2022 schuur- en verwilderde katten gevangen om predatie door katten aan beschermde (vogel)soorten te voorkomen. Kim en Hanne liepen een middagje mee met kattenvanger Marianne.
[+] Lees meer...
GEHOUDEN DIEREN BESCHERMEN TEGEN WOLVEN

GEHOUDEN DIEREN BESCHERMEN TEGEN WOLVEN

De wolf is terug in Nederland. Goed voor de natuur, maar het vraagt veel aanpassingen van schapenhouders en mensen met andere (gehouden) dieren. Hoe maak je het zo veilig mogelijk voor je dieren en hoe houd je het werkbaar en betaalbaar?
[+] Lees meer...
OMGEVINGSWET IN VOGELVLUCHT

OMGEVINGSWET IN VOGELVLUCHT

Afgelopen week kwamen medewerkers en het bestuur van de Faunabeheereenheid en een aantal juristen van o.a. de provincie Utrecht en de Jagersvereniging bijeen voor een korte cursus Omgevingswet.
[+] Lees meer...
WAT TE DOEN BIJ FAUNASCHADE DOOR GANZEN?

WAT TE DOEN BIJ FAUNASCHADE DOOR GANZEN?

Sommige dieren, zoals ganzen, kunnen schade aanrichten aan de landbouw. Ook wel faunaschade genoemd. Hoe moet je deze faunaschade melden? En wanneer kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming?
[+] Lees meer...
STATENLEDEN OP WERKBEZOEK BIJ DE FAUNABEHEEREENHEID UTRECHT

STATENLEDEN OP WERKBEZOEK BIJ DE FAUNABEHEEREENHEID UTRECHT

Op woensdag 13 maart jl. ontving de Faunabeheereenheid de commissie Ruimte en Groen van de provincie Utrecht in de Eempolder. Doel van het bezoek was om de statenleden in de praktijk kennis te laten maken met zowel onze werkzaamheden, als onze rol bij het ten uitvoer brengen van het provinciale faunabeleid.
[+] Lees meer...
February 2024
RAAD VAN DIERENAANGELEGENHEDEN BRENGT TUSSENRAPPORTAGE OVER SAMENLEVEN MET WOLVEN UIT

RAAD VAN DIERENAANGELEGENHEDEN BRENGT TUSSENRAPPORTAGE OVER SAMENLEVEN MET WOLVEN UIT

Op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd om een brede maatschappelijke dialoog te organiseren over de positie van de wolf in Nederland en daarbij te verkennen wat ervoor nodig is om in Nederland samen te leven met de wolf.
[+] Lees meer...
January 2024

UTRECHTSE KONIJNEN DRAGEN BIJ AAN HERSTEL POPULATIE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

Als gevolg van virusziekten zoals bijvoorbeeld myxomatose en het RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) is de konijnenpopulatie in geheel Nederland sterk in aantal achteruitgegaan.
[+] Lees meer...
VOORTZETTING TNRC-PROJECT IN WERKGEBIED WBE LOPIKERWAARD

VOORTZETTING TNRC-PROJECT IN WERKGEBIED WBE LOPIKERWAARD

Het TNRC-project loopt nu ruim anderhalf jaar. Gedurende dit driejarige project wordt onderzocht of deze alternatieve beheermethode geschikt is om predatie door verwilderde katten te reduceren en zo mogelijk te voorkomen.
[+] Lees meer...
AFTRAP GANZEN VERJAAGPROJECT EEMLAND SUCCESVOL!

AFTRAP GANZEN VERJAAGPROJECT EEMLAND SUCCESVOL!

Op dinsdag 2 januari jl. vond op de Rietboerderij aan de Eemdijk de kick off van het ganzen verjaagproject Eemland plaats. Ruim 30 personen hadden zich verzameld om gezamenlijk het startpunt van dit bijzondere project te markeren. 
[+] Lees meer...
OMGEVINGSWET REPAREERT TOEPASSING LANDELIJKE VRIJSTELLING ONDERDEEL VOS

OMGEVINGSWET REPAREERT TOEPASSING LANDELIJKE VRIJSTELLING ONDERDEEL VOS

Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland de Regeling Natuurbescherming (Rnb) onverbindend verklaart ten aanzien van de Vos. De rechtbank was hierbij van oordeel dat de vrijstelling onbevoegd in de Regeling Natuurbescherming is opgenomen. Als gevolg van deze gerechtelijke uitspraak kon de landelijke vrijstelling, onderdeel Vos niet langer in Utrecht meer worden toegepast. 
[+] Lees meer...
MODELSTUDIE NAAR EFFECT VERJAGING GANZEN TOONT COMPLEXITEIT VAN SITUATIE AAN

MODELSTUDIE NAAR EFFECT VERJAGING GANZEN TOONT COMPLEXITEIT VAN SITUATIE AAN

Recent is door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen University and Research, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een modelstudie uitgevoerd naar het effect van het verjagen van brandganzen van weilanden in Friesland. De onderzoekers tonen op basis van hun modelberekeningen aan dat het verjagen van ganzen weleens zou kunnen leiden tot een hogere voedselopname wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot meer schade.
[+] Lees meer...

BIJ12 PUBLICEERT KENNISDOCUMENT OVER KLEINE MARTERACHTIGEN: BUNZING, HERMELIJN EN WEZEL

In de schaduwen van onze bossen en velden leven de bunzing, hermelijn en wezel: kleine marterachtigen. Om goed te kunnen leven hebben deze beschermde diersoorten voedsel, verbindingen en verblijfplaatsen nodig: de drie V's. Dit en meer over de bescherming van deze dieren staat in het nieuwe kennisdocument ‘Kleine Marterachtigen’ van BIJ12.
[+] Lees meer...
JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING ONDER DE OMGEVINGSWET

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING ONDER DE OMGEVINGSWET

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en vervangt daarmee o.m. de Wet natuurbescherming. De Omgevingswet geeft regels over flora- en fauna-activiteiten om soorten te beschermen. Deze regels zijn in principe beleidsneutraal overgenomen uit de Wet natuurbescherming. Wel kent de pas ingevoerde wet verschillende nieuwe termen en begrippen. Zo wordt bijvoorbeeld de jachtakte vervangen door een ‘omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit’ en een ontheffing een ‘omgevingsv...
[+] Lees meer...
AANTALLEN GANZEN IN DE WINTER IS STABIEL

AANTALLEN GANZEN IN DE WINTER IS STABIEL

Onlangs verscheen de Vogelbalans 2023, het jaarlijkse overzicht van belangrijke ontwikkelingen bij de vogelpopulaties in Nederland. Uit deze uitgave van Sovon blijkt dat het aantal in de winter in Nederland verblijvende ganzen de laatste tien jaar stabiel is.
[+] Lees meer...
Page 1 of 8 FirstPrevious [1]2345 Last