X

February 2023

JACHT EN FAUNABEHEER NIET LANGER BEPERKT OF VERBODEN IN REGIO'S MET VOGELGRIEP

De minister van LNV heeft 27 januari jl. besloten dat jacht en faunabeheer niet langer standaard beperkt of verboden worden in regio’s waar een geval van vogelgriep is vastgesteld. Let op! Dit geldt voor nieuw vastgestelde uitbraken van vogelgriep. Bij de nog bestaande uitbraken in Loo, Nijkerk en Abbega gelden nog de oude maatregelen.
[+] Lees meer...
INFORMATIEUITWISSELING FAUNABEHEEREENHEDEN

INFORMATIEUITWISSELING FAUNABEHEEREENHEDEN

Op 1 februari jl. kwamen de secretarissen/directeuren van de 12 Faunabeheereenheden bij elkaar op het kantoor van de FBE Utrecht te Renswoude.
[+] Lees meer...
BOEREN:VOORKOMEN FAUNASCHADE IS GEZAMENLIJK PROBLEEM

BOEREN:VOORKOMEN FAUNASCHADE IS GEZAMENLIJK PROBLEEM

Veel boeren ervaren gewasschade door ganzen als een groot probleem. Maar ze hebben het gevoel er alleen voor te staan. Ook zijn er te veel ganzen. Daarom zien boeren het inzetten van preventieve maatregelen vaak niet als zinvol. Dit blijkt uit een onderzoek dat BIJ12 onlangs liet uitvoeren.
[+] Lees meer...
January 2023

GEHOLPEN KAT GOED VOOR STAND WEIDEVOGELS

Afschieten mag niet meer in de provincie Utrecht. Dus moest er een andere oplossing komen om de opmars van verwilderde katten tegen te gaan, ter bescherming van de weidevogels. Daarom financiert de provincie een project waarbij poezen en katten gratis worden gechipt en geneutraliseerd.
[+] Lees meer...
GANZENVERJAAGPILOT EEMLAND VAN START

GANZENVERJAAGPILOT EEMLAND VAN START

Maandag 16 januari jl. hebben de gebiedsstakeholders vertegenwoordigd in het ganzencluster onder leiding van clustervoorzitter Henk Davelaar tezamen met de provincie een akkoord bereikt over de ganzenverjaagpilot Eemland. Doel van de pilot is om te zien of een intensieve en gecoördineerde verjaging gedurende de 2e helft van het winterseizoen tot aan het voorjaar bij kan dragen aan de vermindering van de ganzendruk in het gebied en dienovereenkomstig bijdraagt aan een effectieve verlaging van de ...
[+] Lees meer...
December 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN MIJDRECHT

In Mijdrecht is op een hobbyhouderij met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 200 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied.
[+] Lees meer...
November 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN STOLWIJK (ZH)

In Stolwijk (provincie Zuid-Holland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN ZEGVELD (ZH)

In Zegveld (gemeente Woerden) is op een kleinschalige hobbyhouderij met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...
October 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN LUNTEREN (GLD)

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 55.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...
SUCCESVOL GANZENBEHEER; EEN HELE OPGAVE!

SUCCESVOL GANZENBEHEER; EEN HELE OPGAVE!

Op vrijdag 7 oktober jl. heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, gedeputeerde Mirjam Sterk ontvangen op Fort Kijkuit te Kortenhoef.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BODEGRAVEN (ZH)

In Bodegraven (provincie Zuid-Holland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 40.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...
September 2022

NIEUWE TUSSENRAPPORTAGE OVER DE ACTIVITEIT VAN DE WOLF IN NEDERLAND GEPUBLICEERD

Zojuist heeft BIJ12 de nieuwe tussenrapportage over de activiteit van de wolf in Nederland gepubliceerd.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD (GLD)

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 41.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...

OPNIEUW VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD (GLD)

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een onderwijsinstelling voor dierverzorging vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 1250 kippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utr...
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BUNSCHOTEN - SPAKENBURG

In Bunschoten-Spakenburg (provincie Utrecht) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
[+] Lees meer...
June 2022
SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER

Op 16 juni jl. organiseerde de Wildbeheereenheid Lopikerwaard een netwerkbijeenkomst welke in het teken stond van verbinding en gebiedsgerichte samenwerking. Gedeputeerde Mirjam Sterk sprak in een videoboodschap haar dank uit aan de jubilerende WBE en gaf ze aan graag samen op zoek te willen gaan naar verdere innovatie in het faunabeheer. 
[+] Lees meer...
SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN

SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN

Afhankelijk van het temperatuursverloop in het voorjaar kunnen kersen rond half juni tot eind augustus worden geoogst. In deze periode zijn de kersen niet alleen bij mensen in trek maar ook bij zangvogels en in het bijzonder bij spreeuwen die zich massaal tegoed doen aan deze lekkernij.
[+] Lees meer...
May 2022
FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU

FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU

Vandaag heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2021 (november 2020 t/m oktober 2021) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade weer (fors) gestegen is ten aanzien van 2020.
[+] Lees meer...
PROVINCIE UTRECHT STOPT MET HET DODEN VAN VERWILDERDE KATTEN

PROVINCIE UTRECHT STOPT MET HET DODEN VAN VERWILDERDE KATTEN

Verwilderde katten in de provincie Utrecht worden niet meer gedood, maar gevangen. Tot voor kort werden nog toestemmingsbesluiten verleend om verwilderde katten te doden, maar volgens de provincie is dat niet meer van deze tijd en kan de overlast van de verwilderde katten op een diervriendelijkere manier teruggedrongen worden.
[+] Lees meer...
GROEN CAFE DAAGT UIT TOT DIALOOG!

GROEN CAFE DAAGT UIT TOT DIALOOG!

Op maandag 9 mei jl. organiseerde de Faunabeheereenheid Utrecht op Hoeve Groot Zandbrink een Groen Café. Gijs de Kruif, voorzitter FBE Utrecht, opende de avond en was blij verheugd elkaar weer op fysieke wijze en in grote getale te kunnen ontmoeten.
[+] Lees meer...
Page 1 of 4 FirstPrevious [1]234 Last