X

September 2022

VACATURE (TOEKOMSTIG) PROJECTLEIDER ECOLOGIE & VACATURE ADVISEUR FAUNAZAKEN

Wil jij je tanden zetten in de dynamische problematiek rondom ganzen in het Utrechtse veen-weidegebied, aanrijdingen met reeën op de Utrechtse Heuvelrug of vossen die problemen veroorzaken aan Freilandbedrijven in de Gelderse Vallei? Kun je omgaan met het spanningsveld tussen tegenstrijdige belangen, bruggen slaan en in kansen denken in plaats van problemen? Dan zoeken we jou!
[+] Lees meer...

OPNIEUW VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD (GLD)

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een onderwijsinstelling voor dierverzorging vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 1250 kippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utr...
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BUNSCHOTEN - SPAKENBURG

In Bunschoten-Spakenburg (provincie Utrecht) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
[+] Lees meer...

NIEUWE TUSSENRAPPORTAGE OVER DE ACTIVITEIT VAN DE WOLF IN NEDERLAND GEPUBLICEERD

Zojuist heeft BIJ12 de nieuwe tussenrapportage over de activiteit van de wolf in Nederland gepubliceerd.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD (GLD)

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 41.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...
June 2022
SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER

Op 16 juni jl. organiseerde de Wildbeheereenheid Lopikerwaard een netwerkbijeenkomst welke in het teken stond van verbinding en gebiedsgerichte samenwerking. Gedeputeerde Mirjam Sterk sprak in een videoboodschap haar dank uit aan de jubilerende WBE en gaf ze aan graag samen op zoek te willen gaan naar verdere innovatie in het faunabeheer. 
[+] Lees meer...
SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN

SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN

Afhankelijk van het temperatuursverloop in het voorjaar kunnen kersen rond half juni tot eind augustus worden geoogst. In deze periode zijn de kersen niet alleen bij mensen in trek maar ook bij zangvogels en in het bijzonder bij spreeuwen die zich massaal tegoed doen aan deze lekkernij.
[+] Lees meer...
May 2022
FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU

FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU

Vandaag heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2021 (november 2020 t/m oktober 2021) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade weer (fors) gestegen is ten aanzien van 2020.
[+] Lees meer...
PROVINCIE UTRECHT STOPT MET HET DODEN VAN VERWILDERDE KATTEN

PROVINCIE UTRECHT STOPT MET HET DODEN VAN VERWILDERDE KATTEN

Verwilderde katten in de provincie Utrecht worden niet meer gedood, maar gevangen. Tot voor kort werden nog toestemmingsbesluiten verleend om verwilderde katten te doden, maar volgens de provincie is dat niet meer van deze tijd en kan de overlast van de verwilderde katten op een diervriendelijkere manier teruggedrongen worden.
[+] Lees meer...
GROEN CAFE DAAGT UIT TOT DIALOOG!

GROEN CAFE DAAGT UIT TOT DIALOOG!

Op maandag 9 mei jl. organiseerde de Faunabeheereenheid Utrecht op Hoeve Groot Zandbrink een Groen Café. Gijs de Kruif, voorzitter FBE Utrecht, opende de avond en was blij verheugd elkaar weer op fysieke wijze en in grote getale te kunnen ontmoeten.
[+] Lees meer...

JAARRAPPORTAGE 2021 FBE UTRECHT GEPUBLICEERD

De FBE Utrecht heeft haar jaarrapportage 2021 gepubliceerd. Het jaarverslag biedt naast een beeld van onze werkzaamheden en een terugblik op 2021 ook een feitelijke weergave van het gerealiseerde beheer en daarmee een overzicht van de stand van zaken van het Utrechtse faunabeheer.
[+] Lees meer...
April 2022

INFORMATIEVOORZIENING VOGELGRIEP

Gezien de dynamiek rondom vogelgriep en de snelheid waarmee besmettingen elkaar opvolgen heeft de FBE Utrecht besloten niet langer dagelijkse updates op haar website te plaatsen.
[+] Lees meer...

WEER VOGELGRIEP VASTGESTELD IN LUNTEREN

In Lunteren, provincie Gelderland, is wederom een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant (Lunteren VII). Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN VOORTHUIZEN EN LUNTEREN

In Voorthuizen (1 bedrijf) en Lunteren (2 bedrijven), beide provincie Gelderland, zijn op meerdere pluimveebedrijven besmettingen met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN LUNTEREN

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om heen hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...
WOLF WAARGENOMEN IN AMERSFOORT EN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG

WOLF WAARGENOMEN IN AMERSFOORT EN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG

Recent is een Wolf waargenomen in Amersfoort en op de Utrechtse Heuvelrug. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Utrecht een persbericht opgesteld met daarin o.a. informatie over: wat te doen, hoe om te gaan met schade alsmede een oproep tot het delen van waarnemingen.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN TERSCHUUR

In Terschuur, provincie Gelderland, is een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD OP EENDENBEDRIJF TE LUNTEREN

In Lunteren, provincie Gelderland, is op een eendenbedrijf een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om heen hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...
UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER, VERSLAG VAN DE RONDE TAFEL BIJEENKOMST OP 6 APRIL 2022 TE LEUSDEN

UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER, VERSLAG VAN DE RONDE TAFEL BIJEENKOMST OP 6 APRIL 2022 TE LEUSDEN

De Faunabeheereenheid Utrecht (hierna FBE Utrecht of FBE) heeft tot taak een effectief en efficiëntfaunabeheer te coördineren binnen de provincie Utrecht. Deze taak ligt verankerd in de wet (Wetnatuurbescherming) en het daartoe overeenkomstig opgestelde provinciale beleid (VerordeningNatuur en Landschap). De zorg voor een duurzaam faunabeheer vergt om een continue weging vanbelangen.
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last