X

January 2022
VOGELGRIEP VASTGESTELD IN NIEUWERBRUG

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN NIEUWERBRUG

Op een siervogelhouderij in Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven Reeuwijk, is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld.
[+] Lees meer...
December 2021

RESULTATEN FAUNATELLING 2021

Elk jaar organiseert de Faunabeheereenheid Utrecht 3 faunatellingen: de reeëntelling, de voorjaarstelling en de zomerganzentelling.
[+] Lees meer...

REGELING MAATREGELEN BESCHERMINGS- EN BEWAKINGSZONE HOOG PATHOGENE VOGELGRIEP VINKEVEEN 2021 INGETROKKEN

Het ministerie van LNV heeft per 20 december jongstleden de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vinkeveen 2021 ingetrokken en daarmee zijn de beperkende maatregelen niet langer van toepassing.
[+] Lees meer...
KERSTGROET

KERSTGROET

Het bestuur en medewerkers van de Faunabeheereenheid Utrecht wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!
[+] Lees meer...
November 2021

VOGELGRIEP GECONSTATEERD IN VINKEVEEN

Op 21 november 2021 is op een pluimveebedrijf in Vinkeveen vogelgriep vastgesteld, waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vinkeveen. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied en is de landelijke ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht.
[+] Lees meer...
October 2021

VOGELGRIEP ZEEWOLDE (FLEVOLAND)

Op 26 oktober is er een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep geconstateerd in Zeewolde (Flevoland). Om verspreiding van vogelgriep te voorkomen zijn er maatregelen van kracht (landelijke ophokplicht maar ook beperkingen betreffende jacht & beheer binnen de 10km zone rondom het getroffen bedrijf).
[+] Lees meer...
ECOLOGISCHE EN JURIDISCHE UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER CENTRAAL TIJDENS BESTUURLIJKE VERDIEPINGSSESSIE

ECOLOGISCHE EN JURIDISCHE UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER CENTRAAL TIJDENS BESTUURLIJKE VERDIEPINGSSESSIE

Hoe geef je uitvoerders voldoende ruimte om adequaat schade te voorkomen en tegelijkertijd te voldoen aan alle wettelijke vereisten die gekoppeld zijn aan het strikte wettelijke instrumentarium van ontheffingen?
[+] Lees meer...

VACATURE BESTUURSADVISEUR FBE UTRECHT

Wil jij je tanden zetten in de dynamische problematiek rondom ganzen in het Utrechtse veen-weidegebied, aanrijdingen met reeën op de Utrechtse heuvelrug of vossen die problemen veroorzaken aan Freilandbedrijven in de Gelderse Vallei? Kun je omgaan met het spanningsveld tussen tegenstrijdige belangen, bruggen slaan en in kansen denken in plaats van problemen? Dan zoeken we jou!
[+] Lees meer...
July 2021

REGELING MAATREGELEN BESCHERMINGS- EN BEWAKINGSZONE HOOG PATHOGENE VOGELGRIEP VLEUTEN 2021 WORDT INGETROKKEN

Zojuist heeft het ministerie van LNV laten weten dat per 12 juli 00:00 uur de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021 wordt ingetrokken en daarmee de beperkende maatregelen niet langer van toepassing zijn.
[+] Lees meer...

ECODUCT GREBBEBERG DOET WAAR HET VOOR BEDOELD IS

Dieren maken de oversteek sinds aanpassingen en toezicht
[+] Lees meer...
FBE UTRECHT, STAATSBOSBEHEER & NATUURMONUMENTEN MAKEN INNOVATIE IN NATUURBEHEER MOGELIJK

FBE UTRECHT, STAATSBOSBEHEER & NATUURMONUMENTEN MAKEN INNOVATIE IN NATUURBEHEER MOGELIJK

Op vrijdag 1 juli jl. maakte de door de Faunabeheereenheid Utrecht in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aangeschafte onderzoeksdrone haar ‘maiden flight’. Onderzoeksgebied was het 2 weken daarvoor door extreme storm geteisterde bosgebied rondom Leersum. Om de omvang en impact van de stormschade goed in kaart te brengen met het oog op het maken van herstelplannen is de drone tijdens haar eerste officiële vlucht hier met succes ingezet.
[+] Lees meer...
June 2021

RUIM 600 MELDINGEN VAN WOLVENSPOREN IN EERSTE KWARTAAL

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Het verslag over de periode 1 februari – 30 april 2021 is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 670 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan.
[+] Lees meer...

NIEUWSBRIEF JUNI 2021 EN GEACTUALISEERD OVERZICHT GANZENBEHEER

Inmiddels zijn de eerste maanden van 2021 alweer voorbijgevlogen. Tijd om u weer mee te nemen in enkelebelangrijke ontwikkelingen en updates in het faunabeheer in de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...

UPDATE VOGELGRIEP PROVINCIE UTRECHT

Recent is er vogelgriep vastgesteld bij hoenders en watervogels op een dierenweide in Vleuten, dit heeft mogelijk effect op het beheer in een aantal WBE’s.
[+] Lees meer...
FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN

FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN

Eind vorige week heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2020 (november 2019 t/m oktober 2020) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade (fors) gestegen is ten aanzien van 2019. In Utrecht is in 2020 ruim 2,1 miljoen euro schade uitgekeerd, dat is ruim een half miljoen meer dan vorig jaar.
[+] Lees meer...
April 2021
JAARVERSLAG 2020 FBE UTRECHT OVERHANDIGD AAN GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT

JAARVERSLAG 2020 FBE UTRECHT OVERHANDIGD AAN GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT

Vandaag is tijdens een bestuurlijke sessie tussen het bestuur van de FBE Utrecht en gedeputeerde natuur en landbouw Hanke Bruins Slot in Kockengen het eerste exemplaar van het jaarverslag 2020 overhandigd.
[+] Lees meer...
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
March 2021

PROVINCIE UTRECHT STOPT MET AFSCHOT VAN VERWILDERDE KATTEN

De provincie Utrecht heeft als gevolg van een aangenomen motie besloten om per 2 april 2021 het afschot van verwilderde katten stop te zetten.
[+] Lees meer...
January 2021

UITZONDERING AVONDKLOK VOOR DE NOODZAKELIJKE BEJAGING VAN WILDE ZWIJNEN EN VALWILD

Vandaag heeft het Ministerie van LNV in overleg met het Ministerie van V&J en het IPO bekendgemaakt een regeling te hebben getroffen voor de uitvoering van het faunabeheer tijdens de avondklok. Afwijking van de avondklok is uitsluitend toegestaan voor het beheer van wilde zwijnen (let op: het beheer van wilde zwijnen in de provincie Utrecht is op basis van de provinciale ontheffing slechts toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang) en de afhandeling van valwild.
[+] Lees meer...

UPDATE VOGELGRIEP IN DE PROVINCIE UTRECHT

Na meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep in de provincie Utrecht eind vorig jaar zijn momenteel alle door het ministerie van LNV opgelegde beperkingen, dus ook die met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding voor zover dat watervogels betrof of watervogels kon verstoren, opgeheven.
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last