X

July 2021

REGELING MAATREGELEN BESCHERMINGS- EN BEWAKINGSZONE HOOG PATHOGENE VOGELGRIEP VLEUTEN 2021 WORDT INGETROKKEN

Zojuist heeft het ministerie van LNV laten weten dat per 12 juli 00:00 uur de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021 wordt ingetrokken en daarmee de beperkende maatregelen niet langer van toepassing zijn.
[+] Lees meer...

ECODUCT GREBBEBERG DOET WAAR HET VOOR BEDOELD IS

Dieren maken de oversteek sinds aanpassingen en toezicht
[+] Lees meer...
FBE UTRECHT, STAATSBOSBEHEER & NATUURMONUMENTEN MAKEN INNOVATIE IN NATUURBEHEER MOGELIJK

FBE UTRECHT, STAATSBOSBEHEER & NATUURMONUMENTEN MAKEN INNOVATIE IN NATUURBEHEER MOGELIJK

Op vrijdag 1 juli jl. maakte de door de Faunabeheereenheid Utrecht in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aangeschafte onderzoeksdrone haar ‘maiden flight’. Onderzoeksgebied was het 2 weken daarvoor door extreme storm geteisterde bosgebied rondom Leersum. Om de omvang en impact van de stormschade goed in kaart te brengen met het oog op het maken van herstelplannen is de drone tijdens haar eerste officiële vlucht hier met succes ingezet.
[+] Lees meer...
June 2021

RUIM 600 MELDINGEN VAN WOLVENSPOREN IN EERSTE KWARTAAL

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Het verslag over de periode 1 februari – 30 april 2021 is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 670 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan.
[+] Lees meer...

NIEUWSBRIEF JUNI 2021 EN GEACTUALISEERD OVERZICHT GANZENBEHEER

Inmiddels zijn de eerste maanden van 2021 alweer voorbijgevlogen. Tijd om u weer mee te nemen in enkelebelangrijke ontwikkelingen en updates in het faunabeheer in de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...

UPDATE VOGELGRIEP PROVINCIE UTRECHT

Recent is er vogelgriep vastgesteld bij hoenders en watervogels op een dierenweide in Vleuten, dit heeft mogelijk effect op het beheer in een aantal WBE’s.
[+] Lees meer...
FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN

FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN

Eind vorige week heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2020 (november 2019 t/m oktober 2020) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade (fors) gestegen is ten aanzien van 2019. In Utrecht is in 2020 ruim 2,1 miljoen euro schade uitgekeerd, dat is ruim een half miljoen meer dan vorig jaar.
[+] Lees meer...
April 2021
JAARVERSLAG 2020 FBE UTRECHT OVERHANDIGD AAN GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT

JAARVERSLAG 2020 FBE UTRECHT OVERHANDIGD AAN GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT

Vandaag is tijdens een bestuurlijke sessie tussen het bestuur van de FBE Utrecht en gedeputeerde natuur en landbouw Hanke Bruins Slot in Kockengen het eerste exemplaar van het jaarverslag 2020 overhandigd.
[+] Lees meer...
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
March 2021

PROVINCIE UTRECHT STOPT MET AFSCHOT VAN VERWILDERDE KATTEN

De provincie Utrecht heeft als gevolg van een aangenomen motie besloten om per 2 april 2021 het afschot van verwilderde katten stop te zetten.
[+] Lees meer...
January 2021

UITZONDERING AVONDKLOK VOOR DE NOODZAKELIJKE BEJAGING VAN WILDE ZWIJNEN EN VALWILD

Vandaag heeft het Ministerie van LNV in overleg met het Ministerie van V&J en het IPO bekendgemaakt een regeling te hebben getroffen voor de uitvoering van het faunabeheer tijdens de avondklok. Afwijking van de avondklok is uitsluitend toegestaan voor het beheer van wilde zwijnen (let op: het beheer van wilde zwijnen in de provincie Utrecht is op basis van de provinciale ontheffing slechts toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang) en de afhandeling van valwild.
[+] Lees meer...

UPDATE VOGELGRIEP IN DE PROVINCIE UTRECHT

Na meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep in de provincie Utrecht eind vorig jaar zijn momenteel alle door het ministerie van LNV opgelegde beperkingen, dus ook die met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding voor zover dat watervogels betrof of watervogels kon verstoren, opgeheven.
[+] Lees meer...
December 2020
KERSTGROET

KERSTGROET

Het bestuur en medewerkers van de Faunabeheereenheid Utrecht wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021!
[+] Lees meer...

GANZENSCHADE IN UTRECHT: VERJAGINGSINSPANNING IN BEELD

Op verzoek van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, CLM Onderzoek en Advies opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen om ganzen van hun percelen te verjagen ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen o.m. worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer.
[+] Lees meer...
November 2020

DIERENRECHTENORGANISATIES WILLEN VERBOD OP DODEN KNOBBELZWANEN: 'ZELDZAME KLEINE ZWAAN IS IN GEVAAR'

De provincie Utrecht wil het doden van knobbelzwanen vanaf 1 december weer toestaan, vanwege de schade die de dieren veroorzaken. Twee dierenrechtenorganisaties hebben de rechter gevraagd dit te verbieden, omdat de zeldzame kleine zwaan ook geraakt zou kunnen worden.
[+] Lees meer...
October 2020
WAAKZAAMHEID I.V.M. OPRUKKENDE AFRIKAANSE VARKENSPEST

WAAKZAAMHEID I.V.M. OPRUKKENDE AFRIKAANSE VARKENSPEST

Momenteel maakt de Afrikaanse varkenspest een opmars in Oost-Europa en zijn er inmiddels ook recente gevallen in Duitsland bekend. Nu in o.a. Gelderland de jachtdruk wordt opgevoerd zou dit ertoe kunnen leiden dat wilde zwijnen hun heil via de Gelderse Vallei in Utrecht gaan zoeken.
[+] Lees meer...

VACATURE JURIDISCH ADVISEUR FBE UTRECHT

De Faunabeheereenheid Utrecht biedt je de mogelijkheid om een functie te vervullen in een dynamisch werkveld, dat volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Zo geven wij inhoud en uitwerking aan de wijze waarop schade door in het wild levende dieren in de provincie Utrecht wordt voorkomen resp. wordt tegengaan. Dit vergt een continue afweging tussen belangen in een maatschappelijk dynamisch speelveld.
[+] Lees meer...

LANDELIJKE OPHOKPLICHT VOOR COMMERCIEEL GEHOUDEN PLUIMVEE NA CONSTATERING ZWAARSTE VARIANT VOGELGRIEP IN UTRECHT

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getes...
[+] Lees meer...
September 2020
GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT TROTS OP HAAR FAUNABEHEEREENHEID

GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT TROTS OP HAAR FAUNABEHEEREENHEID

Landgoed Huis te Maarn was letterlijk het stralende middelpunt van de belangstelling tijdens het werkbezoek van gedeputeerde natuur & landbouw, Hanke Bruins Slot aan de Faunabeheereenheid Utrecht. Het landgoed en haar bewoners toonden deze zonovergoten nazomer dag hoe generaties lang zij met zorg, passie en inzet omgaan met de natuur en rijke cultuurhistorie op hun landgoed gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. Een gedegen bos- en faunabeheer maakt daar onderdeel van uit.
[+] Lees meer...

EEN VERWONDE GANS; WAT NU?

Tijdens de uitvoering van beheer- en schadebestrijding kan het een enkele keer voorkomen dat een gans niet dodelijk is getroffen. Het is nooit de bedoeling om een dier alleen te verwonden maar als dat gebeurt, is het noodzakelijk om het getroffen stuk zo snel mogelijk te doden. De FBE wijst u er graag op dat het breken van de nek (cervicale dislocatie) en het gebruik van slag- of steekwapens verboden is omdat ten aanzien van de ganzensoorten het beleid uit het oude Faunabeheerplan en dito onthef...
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last