X

DE WOLF

 

 

De wolf is terug in Nederland. Ook in de provincie Utrecht zijn sinds maart 2023 regelmatig één of meerdere wolven gezien. De wolf is een beschermde diersoort. De provincie heeft als wettelijke taak de bescherming van de wolf te garanderen. Er zijn maatregelen van kracht om zo goed mogelijk met deze dieren samen te leven. Op deze pagina leest u meer hierover.

Sinds 25 maart 2023 worden regelmatig meldingen gedaan van een wolf in onze provincie. Wolven zijn schuwe dieren, dus over het algemeen ontlopen ze mensen. Het is de afgelopen maanden voorgekomen dat een wolf in de provincie Utrecht actief een hond benadert. Dit waren onderzoekende en nieuwsgierige ontmoetingen, zonder dat er sprake was van agressie.
Wolven kunnen wel gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen. Het is daarom van belang om vee te beschermen en in te grijpen als dat moet.

Wolven komen van nature in Nederland voor. Door intensieve bejaging zijn ze 150 jaar uiteindelijk verdwenen uit ons land. In 2015 dook de wolf weer op. De wolf heeft een toegevoegde waarde voor de natuur. Zij halen de minder sterke prooidieren uit de populatie. Hierdoor blijven vooral sterkere prooidieren over. Daarnaast zorgen wolven door hun aanwezigheid ervoor dat prooidieren bepaalde plekken vermijden. Dit leidt ertoe dat er minder overbegrazing is door die prooidieren. In Utrecht zijn dat voornamelijk reeën, maar ook damherten.

De strikte Europese bescherming van de wolf is van kracht sinds 1979, en sinds de terugkeer van de wolf via nationale wetgeving bekrachtigd. De wolf is een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is. Deze bescherming heeft ervoor gezorgd dat de soort zich aan het herstellen is. De grootste bedreiging voor de soort is op dit moment het verkeer. De grootste natuurlijke bedreiging voor een wolf is een andere wolf. Zij kunnen onderling fel hun territorium verdedigen.
 

WAT TE DOEN BIJ EEN INTERACTIE MET EEN WOLF?

 • Wat moet ik doen als ik een wolf tegenkom (met mijn hond)?
  Op de webpagina ‘Wolf en Mens’ van BIJ12 staat wat u kunt doen als u een wolf tegenkomt. 
 • Ik heb een wolf gezien. Waar kan ik dit melden?
  Als u een wolf of sporen van een wolf tegenkomt, kan dat gemeld worden bij het Wolvenmeldpunt Wolven in Nederland
 • Wat moet ik doen bij een aangereden wolf?
  Bel dan direct met de meldkamer van de politie op telefoonnummer 0900-8844. 
 • Hoe kan ik voorkomen dat een wolf mijn vee aanvalt?
  De BIJ12-webpagina Wolvenschade voorkomen en/of beperken laat zien met welke preventieve maatregelen u schade door wolven kunt voorkomen of beperken. Ook is er een handig boekje "Preventieve maatregelen tegen wolvenaanvallen op schapen" van Ark Rewilding beschikbaar. De provincie stelt wolvennoodsets in de vorm van afweerrasters beschikbaar via de website van de Faunabeheereenheid Utrecht.
 • Mijn vee is aangevallen door een wolf. Waar kan ik de schade melden?
  Schade aan vee kunt u melden bij BIJ12 via telefoonnummer 085 – 486 22 22 (keuzeoptie 1) of digitaal via de website.
   

MEER INFORMATIE

De wolf lijkt op een hond en de soort is feitelijk ook een voorouder van onze huishond. De wolf heeft een rechte rug, lange stevige poten en spitse oren. Zijn staart hangt echter meer dan die van de honden die wij thuis houden. Zijn dikke vacht is beige bruin en van boven wat grijzer. Rond zijn bek is hij wit. Hij leeft in roedels van 2 tot 10 soortgenoten.

Meer informatie kunt u op onze diersoort pagina bekijken.
 

WOLVEN NOODSET VIA FBE UTRECHT

Wolvennoodset: afweerraster
Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een aanval van vermoedelijk een wolf kosteloos gebruik maken van een wolvennoodset (afweerraster). Bijvoorbeeld wanneer één of meer stuks vee (landbouwhuisdieren) zijn doodgebeten of gewond geraakt. 
De provincie Utrecht heeft vijf van deze noodsets beschikbaar, via Duke Faunabeheer. Het raster wordt in principe binnen 24 uur door Duke Faunabeheer gebracht en samen met de grondgebruiker op een geschikte locatie geplaatst. Deze mag drie weken worden geleend. Hierbij hoeft niet eerst door BIJ12 vastgesteld te worden dat het om een wolvenaanval gaat. De schade en het perceel waar het raster geplaatst wordt bevindt zich op grondgebied in de provincie Utrecht. 

Hoe werkt het?
Als u één of meerdere gewonde en/of dode landbouwhuisdier(en) aantreft, en u vermoedt dat dit gedaan is door een wolf, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Utrechtse meldpunt wolvennoodsets telefonisch via 088-250 1204 of via het e-mailadres wolvenraster@fbeutrecht.nl .
Na toestemming geven wij uw adresgegevens door aan Duke Faunabeheer. De noodset, inclusief gebruiksaanwijzing, wordt in principe binnen 24 uur gebracht. Als dierhouder zet u samen met Duke Faunabeheer het raster op. Het raster wordt na een maximale uitleenperiode van drie weken in overleg weer bij u opgehaald. In de tussentijd kan er door u gekeken worden naar een mogelijk blijvende oplossing. Duke Faunabeheer helpt u bij het weghalen van het raster en loopt deze na. Beschadigingen aan het raster zijn voor eigen rekening. 

Wat kost het?
Voor het plaatsen en gebruiken van het raster wordt een borg van € 250,00 per raster/keer gevraagd. Dit bedrag dient vóór plaatsing te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL10 RABO 0131 2184 68 ten name van Duke Faunabeheer onder vermelding van 'Borg wolvennoodraster'. Uiterlijk 7 dagen na het ophalen van het raster wordt de borg weer op uw rekening teruggestort.

Hoe ziet het raster eruit?
Iedere noodset bestaat uit een 500 meter lang flexinet (10 x 50 meter) welke 1,20 meter hoog is. Dit is voor het bouwen van de noodkraal. Daarnaast ontvangt u een schrikdraadapparaat met de daarbij behorende aardpennen. De noodsets voldoen aan alle richtlijnen die door het Interprovinciaal Wolvenplan gesteld worden. 

Schadevergoeding na een aanval van een wolf?
Naast het lenen van een noodset raden wij u ook aan om een melding te doen bij BIJ12
Op deze website kunt u ook een schadevergoeding aanvragen. Daarnaast staat hier informatie over preventieve maatregelen die u kunt nemen om dieren tegen de wolf te beschermen. Ook als na onderzoek van BIJ12 mocht blijken dat het niet om een wolvenaanval ging, dan zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de noodset. 

Voor meer informatie over het provinciale beleid met betrekking tot de wolf in Utrecht klik HIER 

Voor veel gestelde vragen en antwoorden over de wolf klik HIER