X

EXOTEN 

 

Een exoot is een dier, plant of ander levend wezen dat van nature niet in een gebied voorkomt en schade kan veroorzaken. Een exoot lijkt op soortgenoten die wel van nature voorkomen. Het dier of de plant is meestal bewust naar Nederland gebracht om in een volière, kooi of park bewonderd te worden, maar is ontsnapt of uitgezaaid. Soms is het onbewust meegereisd per schip of vliegtuig.

Exote planten of dieren hebben vaak weinig of geen natuurlijke vijanden. Het aantal planten en dieren kan sterk groeien en het ecosysteem raakt uit evenwicht. Er ontstaat schade aan de oorspronkelijke flora en fauna. Inheemse soorten worden verdrongen, opgegeten, raken ziek of de verschillende soorten vermengen zich en veranderen het ecosysteem. Dit is een bedreiging voor de biodiversiteit, de gezondheid van mens en dier en veroorzaakt economische schade. 

Exoten worden niet door de Wet natuurbescherming beschermd. Schade wordt voorkomen door deze te bestrijden. De provincie kan opdracht geven aan personen of groepen van personen om uitvoering te geven aan maatregelen en hiermee vaak een nulstandbeleid na te streven.
 

 

 

HALSBANDPARKIET

De halsbandparkiet wordt gekenmerkt door....

 LEES MEER

 
 
 

ROSSE STEKELSTAART

De rosse stekelstaart is een kleine eend en is herkenbaar aan...

 LEES MEER

 

MARTERHOND

De marterhond, ook wel wasbeerhond genoemd...

 LEES MEER

 
 
 

WASBEER

De wasbeer is in de jaren 1934−1941 in Europa...

 LEES MEER

MUNTJAK

De muntjak is een kleine hertachtige die zijn oorsprong...

 LEES MEER

 

 

 

NIJLGANS

De nijlgans is een gansachtige eend met een lange nek en poten...

 LEES MEER