X
WASBEER

 

De wasbeer is in de jaren 1934−1941 in Europa geïntroduceerd voor de pelsdierfokkerij waaruit individuen zijn ontsnapt of losgelaten. Het is een omnivoor die voorkomt in gebieden met water en structuurrijke loofbossen waar holle bomen of holten van andere dieren worden bewoond. De hoogste dichtheden worden echter bereikt in het stedelijk gebied waar wasberen schuren, schoorstenen en zolders als rust- en verblijfplaats gebruiken.

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Wasberen zijn omnivoren en eten vooral voedsel dat eenvoudig te bemachtigen is. Ze eten bijvoorbeeld eieren, kuikens en volwassen vogels waardoor ze in potentie lokaal een bedreiging vormen voor beschermde en schaarse soorten.

In steden kunnen wasberen schade aanrichten aan gebouwen en tuinen. In de landbouw aan met name viskwekerijen, boomgaarden, mais en groenten. In Nederland zijn dode individuen gevonden die de wasbeerspoelworm bij zich bleken te dragen, een parasiet die ook voor mensen schadelijke effecten kan hebben.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wasberen die al in het bezit waren van particulieren en dierentuinen mogen de dieren houden totdat deze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men ervoor zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten zodat verdere introducties van de wasbeer worden voorkomen.

Wasberen zijn altijd op zoek naar eten, verwijder daarom afval en plaats dit in afgesloten containers. Zorg ervoor dat gebouwen afgesloten zijn zodat wasberen zich daar niet kunnen huisvesten.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Op dit moment is er geen opdracht of ontheffing voor de wasbeer beschikbaar. In geval van aanzienbare schade kunt u contact opnemen met de FBE.
  

HET WETEN WAARD

  • Oorspronkelijk kwam de wasbeer alleen voor in Noord-Amerika.
  • De wasbeer heeft zijn leefwijze volledig aangepast op leven in een stedelijke omgeving.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de wasbeer: Zoogdiervereniging