X

EXOTEN 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Exote planten of dieren hebben vaak weinig of geen natuurlijke vijanden. Het aantal planten en dieren kan sterk groeien en het ecosysteem raakt uit evenwicht. Er ontstaat schade aan de oorspronkelijke flora en fauna. Inheemse soorten worden verdrongen, opgegeten, raken ziek of de verschillende soorten vermengen zich en veranderen het ecosysteem. Dit is een bedreiging voor de biodiversiteit, de gezondheid van mens en dier en veroorzaakt economische schade. 
In Nederland is dit met name het geval bij:

  • de nijlgans, omdat deze veel gras eet en zo schade toebrengt aan de landbouw;
  • de Amerikaanse nerts, omdat het een goede jager is en dieren eet die in Nederland thuishoren;
  • de moeflon omdat er (nog) geen natuurlijke vijanden van zijn;
  • de rosse stekelstaart, omdat anders de Europese witkopeend dreigt uit te sterven.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Schade wordt voorkomen door de aantallen te beheren (populatiebeheer). Exoten worden niet door de Wet natuurbescherming beschermd. Tot 2008 mochten exoten met alle middelen bestreden worden. Nu beslissen de provincies daarover en verleent de FBE een opdracht aan wildbeheereenheden (WBE). 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Alle hier genoemde exoten worden in aantallen kort gehouden om verdere schade te voorkomen. Dit gebeurt alleen in de provincies en WBE’s waar dat nodig is. Kijk voor meer details bij de afzonderlijke dieren.

 

HET WETEN WAARD

  • De nijlgans komt oorspronkelijk uit Egypte en werd vroeger door vogelliefhebbers gehouden.
  • De moeflon is een wild schaap dat ooit als parkdier op de Veluwe is uitgezet.
  • De rosse stekelstaart is een kleine eend die rond 1940 als voli√®revogel uit Amerika naar Engeland kwam en zich nu over Europa verspreidt.
     

MEER WETEN

- over de exoten die in Nederland voorkomen; Nederlandse soorten

- over de lijst van invasieve exoten: invasieve-exoten