X

WATERVOGELS 

AALSCHOLVER

De aalscholver is een grote zwarte watervogel met gele gehaakte... 

 LEES MEER

 

 

 

KNOBBELZWAAN

De knobbelzwaan is een grote witte watervogel met een lange...

 LEES MEER

 

 

 

VERWILDERDE BOERENGANS

De verwilderde boerengans (ook wel soepgans genoemd)...

 LEES MEER

 

 

 

 

 

BRANDGANS

De brandgans valt op door de zwarte hals en borst en...

 LEES MEER

 

 

 

KOLGANS

De kolgans is te herkennen aan een grote witte vlek rond zijn snavel...

 LEES MEER

 

 

 

WILDE EEND

De wilde eend is de bekendste en meest bekende watervogel...

 LEES MEER

 

 

 

 

 

CANADESE GANS

De Canadese gans is te herkennen aan de zwarte hals en zwarte kop ...

 LEES MEER

 

 

 

MEERKOET

De meerkoet is een gedrongen, zwarte watervogel met een witte...

 LEES MEER

GRAUWE GANS

De grauwe gans is een 75 tot 90 cm lange bruingrijze watervogel...

 LEES MEER

 

 

 

SMIENT

De smient is een eend van zo’n 45 centimeter. Het mannetje heeft...

 LEES MEER