X
CANADESE GANS

 

De Canadese gans is te herkennen aan de zwarte hals en zwarte kop met witte kinband van de keel tot over de wangen. De romp en veren zijn bruingrijs. De soort kruist nogal eens met de brandgans en de kleine Canadese gans, waardoor er veel tussenvormen zijn ontstaan. De gans komt uit Noord-Amerika en Canada en is hier als parkvogel terecht gekomen. Het is dus een exoot. Hij broedt waar water is, dus vind je hem in vennen, veenmoerassen en waterrijk grasland. Het vrouwtje legt dan 5 of 6 eieren. Hij vindt zijn voedsel in gras, granen en oogstresten.

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Het aantal Canadese ganzen neemt in Nederland toe. De ganzen vreten en bevuilen graslanden en gewassen. De groepen zijn het grootst in nazomer en herfst, wanneer ze akkers met gras, bieten, wintertarwe en oogstresten opzoeken.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Canadese ganzen mogen in de buitengebieden van Nederland worden verjaagd, gevangen en gedood om daarmee schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Ook eieren en nesten mogen worden weggenomen. Agrariërs kunnen visuele en akoestische middelen inzetten als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module ganzen) van BIJ12. 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De Canadese gans mag bij schade aan onder andere land- en tuinbouw het hele jaar worden bestreden, echter keert BIJ12 geen vergoedingen uit bij schade. Bestrijding is geregeld via de landelijke vrijstelling:

  • Landelijke vrijstelling Canadese gans: jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang mogen Canadese ganzen gevangen en gedood worden ter voorkoming van (dreigende) aan door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen. Toegestane middelen zijn geweren, honden (niet zijnde lange honden), haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds. Gebruik van niet-levende lokvogels, akoestische middelen en lokvoer (niet vergiftigd of verdovend) is toegestaan. Vrijstelling niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden

 

HET WETEN WAARD

  • De Canadese gans maakt een honkend, beetje blaffend geluid.
  • De vleugels van een grote Canadese gans hebben een spanwijdte van 1.80 meter: een volwassen mens!

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de Canadese gans: Vogelbescherming

- over aantallen en verspreiding van de Canadese gans in Nederland: Sovon.Over de trek van ganzen: geese.org.