X
AALSCHOLVER

 

De aalscholver is een grote zwarte watervogel met gele gehaakte snavel. Hij wordt 80-100 cm lang. De aalscholver is een goede duiker, leeft bij zout of zoet water, eet voornamelijk vis en legt zijn nest in bomen en als het veilig is ook in riet of op de grond. Het vrouwtje legt daar twee keer per jaar eieren. De aalscholver leeft in groepen (kolonies). In de winter groeit de kolonie aan door aalscholvers uit de koudere landen. In Utrecht vind je de aalscholver voornamelijk langs de rivieren en meren en heel incidenteel bij beken, kanalen, plassen of vijvers.

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Beroepsvissers en viskwekers kunnen overlast ondervinden van vissende aalscholvers. De aalscholvers eten de kleinere vissen op en beschadigen de grotere exemplaren. Maar ook de hengelsportwereld en de wetenschap merken dat de visstanden teruglopen door al te ijverige aalscholvers.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De aalscholver is een beschermde inheemse diersoort en mag dus niet worden opgespoord, gevangen of gedood. Het verontrusten of ontmoedigen met bijvoorbeeld netten boven visvijvers mag wel.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Indien preventie niet helpt kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie, echter deze is daar zeer terughoudend in. Vraag uw wildbeheereenheid (WBE) om advies. 

  

HET WETEN WAARD

  • De aalscholver droogt vaak zijn veren door met uitgestrekte vleugels op een paaltje te zitten. 
  • De veren van de aalscholver lijken zwart, maar zijn feitelijk bronsgroen met een zwart randje.
  • Aalscholvers werden in de 16e eeuw vanuit China gehaald en getraind voor de visvangst.eer uw WBE voor advies. 
     

MEER WETEN

-over de leefwijze van de aalscholver: Vogelbescherming
-over aantallen en verspreiding van de aalscholver in Nederland: Sovon