X
VERWILDERDE BOERENGANS

 

De verwilderde boerengans (ook wel soepgans genoemd) is de verzamelnaam voor alle gedomesticeerde vormen van de grauwe gans. De domesticatie door de mens is zo’n 5.000 jaar geleden begonnen. Verwilderde boerenganzen lijken in hun postuur en grootte min of meer op grauwe ganzen. Hun verenkleed loopt uiteen van geheel wit tot vrijwel identiek aan het kleed van de grauwe gans. Soepganzen verblijven het hele jaar op en rond hun broedplaatsen waarbij verplaatsingen buiten het broedseizoen zich veelal tot maximaal enkele kilometers van de broedplaats beperken.
 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Naast dat verwilderde boerenganzen schade aanrichten aan landbouw mengen ze zich regelmatig met groepen grauwe ganzen. Hierdoor is gevaar voor hybridisatie met de grauwe gans.
 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De verwilderde boerengans mag het hele jaar worden verjaagd als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen inzetten. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module ganzen) van BIJ12, Unit Faunazaken.
 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De verwilderde boerengans mag om schade te voorkomen worden verjaagd en als nodig geschoten. Dit is geregeld via een provinciale opdracht:

  • Provinciale opdracht: ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren mag jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang afschot van verwilderde boerenganzen plaatsvinden. Opdracht niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te alleN tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

  

HET WETEN WAARD

  • De wetenschappelijke naam Anser anser forma domestica vertaald naar ‘gedomesticeerde vorm van de grauwe gans’.
     

MEER WETEN

- over de aantallen en verspreiding van de verwilderde boerengans in Nederland: Sovon
- over de trek van ganzen: geese.org.