X
WILDE EEND

 

De wilde eend is de bekendste en meest met brood gevoede watervogel van Nederland. Het mannetje (de woerd) heeft een grijs lichaam, een glanzende groene kop en een smalle witte halsband. Het vrouwtje (het eendje) is geheel bruin gevlekt. De eend wordt 50 tot 60 centimeter lang. Hij trekt in de schemer naar de velden om waterplanten en insecten te eten. Met de ochtendschemer vliegt hij terug naar parken, meren, plassen en sloten om te rusten.

 

 

 

 
 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Eenden eten naast gras, maïs en groenten ook graag granen. Ze komen in groten getale af op door regen en wind neergeslagen granen. Daarmee veroorzaken ze vraatschade. Door de granen verder te vertrappen en met uitwerpselen te bevuilen, verliest het graan zijn waarde of is het niet meer voor consumptie geschikt.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vlaggen, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten en schriklint/-koord inzetten om eenden te verjagen en landbouwschade te voorkomen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module eenden) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Wilde eenden mogen worden verontrust om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Aanvullend zijn onderstaande mogelijkheden van toepassing:

  • Van 15 augustus t/m 31 januari is het jachtseizoen op wilde eenden geopend. De dieren mogen dan van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang worden bejaagd. Dit kan met het geweer, fretten, buidels, kastvallen, vangkooien/-netten, honden, lokeenden (niet blind of verminkt), gefokte jachtvogels (valkeniersakte benodigd) en eendenkooien (kooikersexamen benodigd).Jacht is verboden op zon- en feestdagen. In deze periode wordt geen tegemoetkoming voor schade uitgekeerd.
  • Buiten het jachtseizoen kan een individuele ontheffing worden aangevraagd voor verjagen met ondersteunend afschot op percelen waar sprake is van (dreigende) belangrijke schade aan gelegerd graan of vollegrondsgroente. Deze aanvraag kunt u indienen bij uw WBE.

 
Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • Wilde eenden nestelen vaak in tuinen.
  • Het vrouwtje kan drie keer per jaar een nest met 6 tot 10 eieren leggen.
  • In de winterperiode verblijven ongeveer 700.000 wilde eenden in Nederland. 

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de wilde eend: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de wilde eend in Nederland: Sovon