X
SMIENT

 

De smient is een eend van zo’n 45 centimeter. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een witgele streep op het voorhoofd. Zijn borst is roze van boven en wit van onder, zijn zijkanten grijsblauw. Het vrouwtje is roodbruin of grijs en heeft een blauwgrijze snavel en witte buik. De meeste smienten komen in het najaar vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland en overwinteren hier. De smient eet bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen.

 

 

 
 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Smienten houden van gras, speciaal van soorten als veldbeemdgras, geknikte vossestaart en fioringras. Ze hebben korte snavels waarmee ze het best kunnen ‘knippen’ als het gras kort is. Ze keren daarom regelmatig terug naar dezelfde gronden om deze kort te houden en hun voedselbron veilig te stellen. Lastig voor de agrariër die op die plek zijn brood moet verdienen. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE?

Agrariërs kunnen middelen als vlaggen, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten en schriklint/-koord inzetten om eenden te verjagen en landbouwschade te voorkomen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module eenden) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In Utrecht zijn er geen opdrachten, vrijstellingen of ontheffingen voor de bestrijding van schade van smienten beschikbaar. In incidentele gevallen is het mogelijk om een ontheffing te verkrijgen. Vraag uw wildbeheereenheid (WBE) om advies.

 

HET WETEN WAARD

De smient wordt om door zijn roep ook wel 'fluiteend' genoemd. 
De smient leeft zowel in zoet als zout water. Je vindt ze dus langs rivieren en meertjes, maar ook op de Waddenzee.
De vogel eet planten. Alleen als het vrouwtje broedt, vult ze haar menu aan met muggen.

 

MEER WETEN

-over de leefwijze van de smient: Vogelbescherming
-over de aantallen en verspreiding van de smient in Nederland: Sovon
 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT