X
ROSSE STEKELSTAART

 

De rosse stekelstaart is een kleine eend en is herkenbaar aan de blauwe snavel en poten, die met name bij het mannetje echt opvallend licht van kleur zijn. De naam ‘rosse’ verwijst naar zijn kastanje-rode borst, flanken en rug, de ‘stekelstaart’ slaat op de opgerichte staartveren. Het vrouwtje heeft een bruingrijze met donkerbruine bovenkop en gekleurde strepen van snavel naar achterhoofd. Zij legt jaarlijks zes tot twaalf eieren. Ze leven op zoet water, in moerassen, meren of ander open water. Gras, eendenkroos en granen zijn prima voedsel. De rosse stekelstaart komt van nature niet in Europa voor maar is als volièrevogel in Engeland ingevoerd. Ontsnapte exemplaren verspreiden zich langzaam over Europa, zo ook in Nederland. 


 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De rosse stekelstaart wordt in heel Europa als exoot aangemerkt. Hij mengt zich onder de witkopeenden, brengt bastaards voort en bedreigt daardoor de witkopeend als soort. De witkopeend komt alleen in Spanje voor en staat op de rode lijst (de lijst van bedreigde diersoorten). Bestrijding van de rosse stekelstaart op Europees niveau is van belang voor het voortbestaan van de witkopeend.  

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Volièrehouders moeten voorkomen dat dieren kunnen ontsnappen. Exoten mogen niet in de Nederlandse natuur worden uitgezet. Wie een rosse stekelstaart in de Gelderse natuur ziet, wordt gevraagd dit bij de FBE te melden. Verdere verspreiding van de rosse stekelstaart wordt in overleg met de provincie en de WBE’s voorkomen. 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In het wild levende rosse stekelstaarten worden geschoten om de witkopeend te beschermen. Dat gebeurt overal in Europa, met name in Engeland waar veel van deze eenden leven. De provincie Utrecht heeft een provinciale opdracht uitgeschreven voor de rosse stekelstaart. 
Provinciale opdracht: Ter voorkoming van schade aan fauna mag jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang afschot van rosse stekelstaarten plaatsvinden. De opdracht is ook geldig tijdens zon- en feestdagen. Het geweer mag ook worden gebruikt op jachtvelden kleiner dan 40 hectare.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
 

HET WETEN WAARD

  • De rosse stekelstaart komt niet graag uit het water. Amerikaanse fokkers hangen daarom de voerbak in het water of aan de oever.
  • Ondanks dat de stekelstaart in principe een zoetwaterdier is, komt de eend in België vooral voor in de Antwerpse haven.

  

MEER WETEN

- over de leefwijze van de rosse stekelstaart: Vogelbescherming
- over aantallen en verspreiding van de rosse stekelstaart in Nederland: Sovon