X
MUNTJAK

 

De muntjak is een kleine hertachtige die zijn oorsprong heeft in China en Taiwan, en heeft zich door ontsnapping en uitzetting vanuit hertenkampen en wildparken in Europa gevestigd. De soort komt voor in loofbossen en andere gebieden met voldoende dekking en voedsel. Het is een relatief kleine herbivoor met een selectieve voedselkeuze omdat alleen planten met een hoge voedingswaarde gegeten worden.

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De muntjak veroorzaakt schade aan de verjonging van natuurlijke bossen. In potentie kunnen muntjaks grote schade aanrichten aan bodemflora en fauna in hun leefgebied. Ze eten namelijk bodemflora, en bij een hoge dichtheid zal dat de bodemlaag doen uitdunnen, waardoor het habitat van grondbroeders, kleine zoogdieren en ongewervelden zo sterk wordt aangetast dat deze kunnen verdwijnen. Daarnaast kan de muntjak schade toebrengen aan tuinen, volkstuinen en land- en bosbouwgebieden. Ook aanrijdingen vormen een potentieel gevaar. Ook vormt de muntjak een potentieel reservoir voor de bacterie die rundertuberculose bij runderen kan veroorzaken.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Rond schadegevoelige is het plaatsen van (tijdelijke elektrische) rasters het meest effectief om schade te voorkomen. Wegbeheerders nemen ook maatregelen om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen, door bijvoorbeeld hekken/rasters te plaatsen, maar ook door ecoducten en faunapassages te bouwen. Om aanrijdingen te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds niet harder dan 60 km per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken bij overstekend wild.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De muntjak mag om schade te voorkomen worden verjaagd en als nodig geschoten. Dit is geregeld via een provinciale opdracht:

  • Provinciale opdracht: ter voorkoming van belangrijke schade aan volksgezondheid, openbare veiligheid, gewassen, bossen, wilde flora en fauna en natuurlijke habitats mag jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang de muntjak worden verjaagd met behulp van het geweer, honden en kastvallen of vangkooien. De ontheffing is ook geldig tijdens zon- en feestdagen. Het geweer mag ook worden gebruikt op jachtvelden kleiner dan 40 hectare.  

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  

HET WETEN WAARD

  • De muntjak is een dier dat al rondliep op deze aarde in de tijd dat er nog sabeltand-tijgers en mammoeten rondliepen.
  • De soort komt van nature voor in Zuidoost-Azië en is begin 20e eeuw geïntroduceerd in Europa.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de muntjak: Zoogdiervereniging.