X
NIJLGANS

 

 

De nijlgans is een gansachtige eend met een lange nek en poten en wordt zo’n 70 centimeter groot. Hij valt op door een donkerbruine oogvlek en witte voorvleugels met zwarte slagpennen. Vaak zie je paartjes, maar in de zomer verblijft de vogel in groepen. Het nest bevindt zich vaak in boomholtes of onder struik/boom bij water. De nijlgans is als parkvogel in Nederland geïmporteerd en komt sinds 1967 in het wild voor, het is dus een exoot. Hij blijft het gehele jaar in ons land en eet gras, zaden, granen en aardappelresten.
 

.

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De nijlgans is net als de grauwe gans een veel voorkomende vogel in Nederland. De populatie groeit ‘explosief’, waarschijnlijk omdat de nijlgans heel goed voor zijn kleintjes zorgt, bijna agressief goed. Zo komen veel van de eieren uit en groeien bijna alle ‘pullen’ uit tot volwassen ganzen. Nijlganzen veroorzaken schade, ze eten grassen en mais, vertrappen gewassen en bevuilen grasland met uitwerpselen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De nijlgans mag in Nederland worden verjaagd en gedood. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten, maar dat is niet verplicht. Middelen zijn vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module ganzen) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De nijlgans mag om schade te voorkomen worden verjaagd en als nodig geschoten. Dit is geregeld via een provinciale opdracht:

  • Provinciale opdracht: ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren mag jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang afschot van nijlganzen plaatsvinden. Opdracht niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • De nijlgans is een eend, geen gans. 
  • De eerste nijlgans kwam zo’n 2000 jaar geleden voor in Egypte maar komt pas sinds 1967 in Nederland voor.
  • Zie je een gans op een hek of paal zitten? Grote kans dat het een nijlgans is..

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de nijlgans: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de nijlgans in Nederland: Sovon
- over de trek van ganzen: geese.org.