X

September 2020

EEN VERWONDE GANS; WAT NU?

Tijdens de uitvoering van beheer- en schadebestrijding kan het een enkele keer voorkomen dat een gans niet dodelijk is getroffen. Het is nooit de bedoeling om een dier alleen te verwonden maar als dat gebeurt, is het noodzakelijk om het getroffen stuk zo snel mogelijk te doden. De FBE wijst u er graag op dat het breken van de nek (cervicale dislocatie) en het gebruik van slag- of steekwapens verboden is omdat ten aanzien van de ganzensoorten het beleid uit het oude Faunabeheerplan en dito onthef...
[+] Lees meer...
July 2020

FAUNASCHADE 2019 TOEGENOMEN

Eerder deze week heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2019 (november 2018 t/m oktober 2019) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade (fors) gestegen is ten aanzien van 2018. In Utrecht is in 2019 ruim 1,5 miljoen euro schade uitgekeerd.
[+] Lees meer...
June 2020

ZOMERGANZENTELLING 2020 I.V.M. CORONAVIRUS AFGELAST

Tot ons spijt hebben we na het afgelasten van de voorjaarstelling moeten besluiten dat het, gezien de huidige adviezen en regels van het RIVM/Rijksoverheid, niet wenselijk is om de zomerganzentelling door te laten gaan. Immers de telling vindt primair plaats vanuit de auto met vaste telploegen die een vaste routestructuur volgen. Vooralsnog is het niet toegestaan/verstandig om een auto te delen met andere personen dan huisgenoten i.v.m. de noodzaak minimaal 1,5 afstand tot elkaar te bewaren. Opr...
[+] Lees meer...
May 2020
GANZEN VERJAGEN IN UTRECHT: HOE DOET U DAT?

GANZEN VERJAGEN IN UTRECHT: HOE DOET U DAT?

Bent u grondgebruiker in Utrecht en heeft u dit jaar last (gehad) van ganzen op uw percelen? En heeft u de vogels actief proberen te weren van uw land? Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen; de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is benieuwd naar uw aanpak!De FBE wil graag meer inzicht in de toepassing en het effect van deze middelen. Met een korte enquête brengen we in kaart welke maatregelen u in de afgelopen twaalf maanden heeft genomen en wat u van deze maatregelen vi...
[+] Lees meer...

RESULTATEN FAUNATELLING 2019

De resultaten van de faunatellingen 2019 zijn inmiddels bekend. U kunt de gegevens hieronder vinden:
[+] Lees meer...
April 2020
PERSBERICHT BIJ12 – CORONARICHTLIJNEN VOOR ADEQUAAT GEBRUIK

PERSBERICHT BIJ12 – CORONARICHTLIJNEN VOOR ADEQUAAT GEBRUIK

Onderstaand treft u het persbericht aan dat Bij12 op 1 april 2020 heeft gepubliceerd:Coronarichtlijnen voor adequaat gebruik
[+] Lees meer...
March 2020
FBE UTRECHT STELT WILDCAMERA'S BESCHIKBAAR VOOR PREDATIEONDERZOEK

FBE UTRECHT STELT WILDCAMERA'S BESCHIKBAAR VOOR PREDATIEONDERZOEK

De FBE Utrecht heeft onlangs 19 wildcamera’s in bruikleen beschikbaar gesteld aan het Collectief Eemland die voor en met boeren uitvoering geeft aan het agrarische natuurbeheer in dit gebied. Deze camera’s zullen door het collectief ingezet worden voor de monitoring van weidevogelnesten.
[+] Lees meer...
NIEUWS UPDATE – FAUNATELLING 2020 I.V.M CORONAVIRUS AFGELAST

NIEUWS UPDATE – FAUNATELLING 2020 I.V.M CORONAVIRUS AFGELAST

Gisteren heeft minister-president Rutte Nederland live toegesproken over het coronavirus. In zijn toespraak benadrukte de minister-president dat de afgekondigde maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd.
[+] Lees meer...
February 2020

INSTRUCTIEVIDEO'S VOOR AANMELDING EN GEBRUIK MIJNFAUNAZAKEN

Sinds november 2019 heeft BIJ12 een online portaal voor het afhandelen van tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de afhandeling van de aanvragen volledig gedigitaliseerd. Om grondgebruikers en agrariërs te helpen bij de registratie en het gebruik van MijnFaunazaken zijn er een aantal instructievideo’s gemaakt. In deze video’s zijn alle benodigde stappen uitgelegd met het doel om gebruikers te ondersteunen bij hun aanmelding.
[+] Lees meer...
Page 2 of 2 First 1[2] NextLast