X

03 July 2020

FAUNASCHADE 2019 TOEGENOMEN

Eerder deze week heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2019 (november 2018 t/m oktober 2019) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade (fors) gestegen is ten aanzien van 2018. In Utrecht is in 2019 ruim 1,5 miljoen euro schade uitgekeerd.

Wanneer grondgebruikers schade hebben aan vee of gewassen veroorzaakt door beschermde wilde dieren, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de provincie. Deze faunaschade wordt namens de provincies afgehandeld door BIJ12.

De uitbetaalde faunaschade in Utrecht werd afgelopen jaar voor meer dan 50% veroorzaakt door grauwe ganzen. Mogelijke verklaringen voor de stijging in schade kunnen de toename van de automatisch getaxeerde schade in ganzenopvanggebieden zijn, maar ook toe- of afname van het aantal ganzen en de lengte van hun verblijf in Nederland en toe- of afname van gewasprijzen kunnen voor fluctueringen over de jaren zorgen. De infographic laat niet de totale faunaschade in Nederland zien, maar alleen de schade waarvoor een tegemoetkoming is verleend.

Voor meer informatie zie de infographic en het volledige nieuwsbericht van BIJ12