X

03 September 2020

EEN VERWONDE GANS; WAT NU?

Tijdens de uitvoering van beheer- en schadebestrijding kan het een enkele keer voorkomen dat een gans niet dodelijk is getroffen. Het is nooit de bedoeling om een dier alleen te verwonden maar als dat gebeurt, is het noodzakelijk om het getroffen stuk zo snel mogelijk te doden. De FBE wijst u er graag op dat het breken van de nek (cervicale dislocatie) en het gebruik van slag- of steekwapens verboden is omdat ten aanzien van de ganzensoorten het beleid uit het oude Faunabeheerplan en dito ontheffingsvoorwaarden nog van toepassing is.