X

22 September 2020

GEDEPUTEERDE HANKE BRUINS SLOT TROTS OP HAAR FAUNABEHEEREENHEID

Landgoed Huis te Maarn was letterlijk het stralende middelpunt van de belangstelling tijdens het werkbezoek van gedeputeerde natuur & landbouw, Hanke Bruins Slot aan de Faunabeheereenheid Utrecht. Het landgoed en haar bewoners toonden deze zonovergoten nazomer dag hoe generaties lang zij met zorg, passie en inzet omgaan met de natuur en rijke cultuurhistorie op hun landgoed gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. Een gedegen bos- en faunabeheer maakt daar onderdeel van uit. Juist om die reden heeft deze familie gekozen om als één van de eerste eigenaren te participeren in het door het Utrechts Particulier Grondbezit tezamen met Bosgroep Midden-Nederland opgestarte project: ‘Schadebeperking jonge (bos)aanplant door wild’. 

Grote hoefdieren w.o. het ree kunnen door hun specifieke voedselgedrag en dan met name het eten van de voedselrijke, malse eindtoppen en -scheuten, sterke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het bos, aldus: Wouter Delforterie, projectleider Bosgroep Midden Nederland. Het gevolg daarvan is dat met name de natuurlijke verjonging door loofbomen wordt geremd en de ontwikkeling van minder gewenste -en voor het ree minder smakelijke-  naaldhoutsoorten wordt versterkt. Juist dit laatste wordt niet gewenst vanwege het positieve effect van loofbomen op de biodiversiteit en door het afvallend blad, de vorming van een rijkere strooisel laag waardoor de bodem en daardoor het bos uiteindelijk droogteresistenter wordt.

Om de ‘verloofing’ van het bos op dit landgoed te stimuleren is, met behulp van een financiële bijdrage van de Faunabeheereenheid Utrecht, een loofkooi geplaatst. Feitelijk: een tijdelijk raster waardoor de bosontwikkeling zonder vraat en/of begrazingsdruk van grote herbivoren als het ree kan plaatsvinden. Het raster zal worden verwijderd als de jonge boompjes uit de gevarenzone zijn gegroeid. Deze proef zal met ondersteuning van Faunabeheereenheid Utrecht op 5 andere locaties op de Heuvelrug worden uitgevoerd en worden gemonitord. 

Tot slot werd Hanke Bruins Slot het eerste gedrukte exemplaar van het nieuwe Faunabeheerplan overhandigd. De gedeputeerde sloot af met de treffende woorden dat zij blij is met zoveel inzet van o.a. particulieren bij de instandhouding van een prachtig en cultuurrijk Utrecht en op haar Faunabeheereenheid die in staat is vaak ogenschijnlijke tegenstellingen op dit lastige dossier te overbruggen.