X

23 October 2020

LANDELIJKE OPHOKPLICHT VOOR COMMERCIEEL GEHOUDEN PLUIMVEE NA CONSTATERING ZWAARSTE VARIANT VOGELGRIEP IN UTRECHT

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft.

Vooralsnog heeft de Minister in haar Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 géén maatregelen afgekondigd die beperkingen opleggen aan de uitvoering van jacht-, beheer en schadebestrijding.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren u zo nodig over het verdere verloop.

Maak melding van dode wilde vogels
Het is in de huidige situatie van belang dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. De procedures daarvoor zijn te vinden op de website van de NVWA.

Zie voor meer informatie:
-    Persbericht Ministerie LNV
-    Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020