X

WAAKZAAMHEID I.V.M. OPRUKKENDE AFRIKAANSE VARKENSPEST
29 October 2020

WAAKZAAMHEID I.V.M. OPRUKKENDE AFRIKAANSE VARKENSPEST

Momenteel maakt de Afrikaanse varkenspest een opmars in Oost-Europa en zijn er inmiddels ook recente gevallen in Duitsland bekend. Nu in o.a. Gelderland de jachtdruk wordt opgevoerd zou dit ertoe kunnen leiden dat wilde zwijnen hun heil via de Gelderse Vallei in Utrecht gaan zoeken. Om verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen is het van groot belang om de nulstand te handhaven en daarmee het risico voor de volksgezondheid te minimaliseren. Om deze reden willen wij u oproepen tot extra waakzaamheid en oplettendheid en u vragen om waarnemingen van wilde zwijnen direct te melden bij de FBE

Tevens willen wij het belang van goede bedrijfshygiëne en naleving van protocollen door varkenshouders benadrukken om uitbraken/verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen.