X

09 December 2020

GANZENSCHADE IN UTRECHT: VERJAGINGSINSPANNING IN BEELD

Op verzoek van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, CLM Onderzoek en Advies opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen om ganzen van hun percelen te verjagen ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen o.m. worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer.

Klik HIER voor het downloaden van het rapport.