X

07 January 2021

UPDATE VOGELGRIEP IN DE PROVINCIE UTRECHT

Na meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep in de provincie Utrecht eind vorig jaar zijn momenteel alle door het ministerie van LNV opgelegde beperkingen, dus ook die met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding voor zover dat watervogels betrof of watervogels kon verstoren, opgeheven. Volgens De Europese regelgeving en het daarop gebaseerde draaiboek Aviaire Influenza mag het toezichtsgebied na 30 dagen worden opgeheven. Daarmee zijn de beperkingen in de toezichtsgebieden rondom Altforst, Hekendrop en Mijdrecht dan ook opgeheven en kan jacht, beheer en schadebestrijding ook in deze gebieden weer plaatsvinden als voorheen.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken? Raadpleeg dan de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, via: 

https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html