X

27 January 2021

UITZONDERING AVONDKLOK VOOR DE NOODZAKELIJKE BEJAGING VAN WILDE ZWIJNEN EN VALWILD

Vandaag heeft het Ministerie van LNV in overleg met het Ministerie van V&J en het IPO bekendgemaakt een regeling te hebben getroffen voor de uitvoering van het faunabeheer tijdens de avondklok. Afwijking van de avondklok is uitsluitend toegestaan voor het beheer van wilde zwijnen (let op: het beheer van wilde zwijnen in de provincie Utrecht is op basis van de provinciale ontheffing slechts toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang) en de afhandeling van valwild.

Jagers kunnen zelf een werkgeververklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer
In de regeling avondklok (art 5b) is rekening gehouden met noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden door een persoon die zelfstandige is of een persoon zonder werkgever. In dat geval, zegt de regeling, dient die persoon zelf de werkgeversverklaring te tekenen. Jagers die noodzakelijk wildbeheer uitvoeren kunnen dus zelf een werkgeversverklaring invullen. Deze geeft hun dan de mogelijkheid om de noodzakelijke werkzaamheden ook tijdens de avondklokuren uit te voeren. 
De regeling avondklok is hier te vinden: 
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4191.html
De werkgeversverklaring bereikt u via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok

Uitsluitend het beheer van wilde zwijnen wordt op dit moment noodzakelijk geacht
Het ministerie en de provincies benadrukken het belang van het voortzetten van het beheer van wilde zwijnen in de avond en nacht  om de aantallen te reduceren en zodoende de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken. Ook het afhandelen van door een aanrijding gewond geraakt wild (valwild) wordt als een noodzakelijkheid gezien. Voor andere vormen van wildbeheer die tijdens de uren van avondklok plaatsvinden wordt geen uitzondering gemaakt. In het geval dat de avondklok ook na 9 februari 2021 zal blijven gelden, zal dit opnieuw bekeken worden, aldus het bericht van het ministerie van LNV.