X

FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN
07 June 2021

FAUNASCHADECIJFERS 2020 WEER TOEGENOMEN

Eind vorige week heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2020 (november 2019 t/m oktober 2020) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade (fors) gestegen is ten aanzien van 2019. In Utrecht is in 2020 ruim 2,1 miljoen euro schade uitgekeerd, dat is ruim een half miljoen meer dan vorig jaar.
Ruim 77% van de schade in Utrecht werd veroorzaakt door ganzen aan graslanden. Vooral in het voorjaar eten ganzen van het verse gras dat net begint te groeien. Juist dit gras (de eerste snede) is zeer waardevol voor agrariërs en is gemiddeld goed voor 25-30% van de jaaropbrengst. 
Wanneer grondgebruikers schade hebben aan vee of gewassen veroorzaakt door beschermde wilde dieren, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de provincie. Deze faunaschade wordt namens de provincies afgehandeld door BIJ12.
Mogelijke verklaringen voor de stijging in schade kunnen de toename van de automatisch getaxeerde schade in ganzenopvanggebieden zijn, maar ook toe- of afname van het aantal ganzen en de lengte van hun verblijf in Nederland en toe- of afname van gewasprijzen kunnen voor fluctueringen over de jaren zorgen. De infographics laten niet de totale faunaschade in Nederland en Utrecht zien, maar alleen de schade waarvoor een tegemoetkoming is verleend.

Voor meer informatie zie het volledige nieuwsbericht van BIJ12

Infographic BIJ12 uitgekeerde Faunaschade Nederland:

Infographic BIJ12 uitgekeerde faunaschade provincie Utrecht: