X

11 June 2021

UPDATE VOGELGRIEP PROVINCIE UTRECHT

Recent is er vogelgriep vastgesteld bij hoenders en watervogels op een dierenweide in Vleuten, dit heeft mogelijk effect op het beheer in een aantal WBE’s. Zie het bericht van rijksoverheid hier.
 
Er is per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vleuten. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Hier vindt u een kaart van de 10 km zone rond het bedrijf.
 
Binnen deze 10 km zone gelden ook verboden betreffende jacht & beheer:
1.    Het is verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2.    Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren.
3.    In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:
a.    ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b.    ter bestrijding van muskusratten;
c.    ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
d.    in het kader van wetenschappelijk onderzoek.