X

12 July 2021

REGELING MAATREGELEN BESCHERMINGS- EN BEWAKINGSZONE HOOG PATHOGENE VOGELGRIEP VLEUTEN 2021 WORDT INGETROKKEN

Zojuist heeft het ministerie van LNV laten weten dat per 12 juli 00:00 uur de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021 wordt ingetrokken en daarmee de beperkende maatregelen niet langer van toepassing zijn.

Voor meer informatie zie bijgevoegd besluit.