X

ECOLOGISCHE EN JURIDISCHE UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER CENTRAAL TIJDENS BESTUURLIJKE VERDIEPINGSSESSIE
05 October 2021

ECOLOGISCHE EN JURIDISCHE UITDAGINGEN IN HET FAUNABEHEER CENTRAAL TIJDENS BESTUURLIJKE VERDIEPINGSSESSIE

Hoe geef je uitvoerders voldoende ruimte om adequaat schade te voorkomen en tegelijkertijd te voldoen aan alle wettelijke vereisten die gekoppeld zijn aan het strikte wettelijke instrumentarium van ontheffingen? En spreekt de wet nu over het voorkomen van schade of moet eerst belangrijke schade zijn ontstaan alvorens er mag worden opgetreden? Zo maar een paar vragen welke centraal stonden tijdens de bestuurlijke verdiepingssessie: ecologische en juridische uitdagingen in het faunabeheer.

Op maandag 4 oktober jl. heeft het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht tezamen met een tweetal deskundigen, te weten: Luuk Boerema juridisch specialist natuurwetgeving en Geert Groot Bruinderink, ecoloog/wetenschapper, uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld over de veranderende en zondermeer uitdagende omstandigheden binnen het huidige faunabeheer voortvloeiend uit een steeds kritischere houding van de politiek, publieke opinie en rechtbanken. Centraal stond dan ook de vraag: hoe te komen tot een effectief én praktisch uitvoerbaar faunabeheer dat tegelijkertijd ook juridisch standhoudt. Het prachtige landgoed Broekhuizen vormde het inspirerende decor van deze constructieve bijeenkomst.

Tot besluit werden de oud-bestuursleden Anton van Garderen en Jasper Kuipers bedankt voor hun inspanning en nimmer aflatende inzet voor de Faunabeheereenheid.