X

22 November 2021

VOGELGRIEP GECONSTATEERD IN VINKEVEEN

Op 21 november 2021 is op een pluimveebedrijf in Vinkeveen vogelgriep vastgesteld, waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vinkeveen. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied en is de landelijke ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht.

De geldende verboden betreffende jacht & beheer binnen deze 10 km zone:
1.    Het is verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2.    Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren.
3.    In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:
a)    ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b)    ter bestrijding van muskusratten;
c)    ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
d)    in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Zie voor meer informatie:
-    Persbericht Ministerie LNV
-    Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2021
-    Kaart met 10 km zone rondom Vinkeveen