X

29 December 2021

RESULTATEN FAUNATELLING 2021

Elk jaar organiseert de Faunabeheereenheid Utrecht 3 faunatellingen: de reeëntelling, de voorjaarstelling en de zomerganzentelling. De Faunabeheereenheid Utrecht organiseert de faunatellingen in samenwerking met de wildbeheereenheden, het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, LTO Noord, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, het Utrechts Particulier Grondbezit, de Dierenbescherming en de provincie Utrecht om een beeld te krijgen van de aantallen en de verspreiding van diersoorten in de provincie Utrecht.

Deze cijfers vormen belangrijke input voor het te voeren faunabeheer in de provincie Utrecht, samen met gegevens over o.m. (landbouw-) schade, het effect van preventieve middelen en gerealiseerd beheer.

De resultaten kunt u bekijken in onze nieuwsbrief resultaten faunatellingen 2021