X

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN NIEUWERBRUG
14 January 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN NIEUWERBRUG

Op een siervogelhouderij in Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven Reeuwijk, is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf. Dit raakt ook de provincie Utrecht. De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. De beschermings- en bewakingszone is voor minimaal 30 dagen ingesteld.

De geldende verboden betreffende jacht & beheer binnen deze 10 km zone:
1.    Het is verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2.    Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren.
3.    In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:
a.    ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b.    ter bestrijding van muskusratten;
c.    ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
d.    in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Zie voor meer informatie: