X

FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU
11 May 2022

FAUNASCHADE WEER TOEGENOMEN EN NIEUWE RUIMTELIJKE MONITOR FAUNASCHADE OP WBE NIVEAU

Vandaag heeft BIJ12 de faunaschade gegevens voor beleidsjaar 2021 (november 2020 t/m oktober 2021) gepubliceerd. Hieruit volgt dat zowel landelijk als in Utrecht de uitgekeerde schade weer (fors) gestegen is ten aanzien van 2020. In Utrecht is de totaal uitgekeerde schade met 17% gestegen, dit betekent bijna 400 duizend euro meer in 2021 ten aanzien van 2020.

Ruim 87% van de schade in Utrecht werd veroorzaakt aan graslanden, hoofdzakelijk door ganzen, knobbelzwanen en smienten. Vooral in het voorjaar eten ganzen van het verse gras dat net begint te groeien. Juist dit gras (de eerste snede) is zeer waardevol voor agrariërs en is gemiddeld goed voor 25-30% van de jaaropbrengst. 

De belangrijkste verklaring voor de stijging is volgens BIJ12 de gestegen droge stof prijzen voor grasland het afgelopen jaar. Daarnaast is de hoogte van schade ook afhankelijk van bijvoorbeeld de toe- of afname van het aantal ganzen en de lengte van hun verblijf in Nederland. De infographics laten niet de totale faunaschade in Nederland en Utrecht zien, maar alleen de schade waarvoor een tegemoetkoming is verleend.

Wanneer grondgebruikers schade hebben aan vee of gewassen veroorzaakt door beschermde wilde dieren, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de provincie. Deze faunaschade wordt namens de provincies afgehandeld door BIJ12.

De cijfers van 2021 en voorgaande jaren zijn ook te raadplegen via de Monitor Faunaschade. Deze geeft de mogelijkheid om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen. Nieuw sinds vandaag is de Ruimtelijke Monitor Faunaschade, waarin deze informatie nu ook per wildbeheereenheid en op kaart zichtbaar is.

U vindt de Ruimtelijke Monitor Faunaschade hier
Voor meer informatie zie het volledige nieuwsbericht van BIJ12.