X

SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN
10 June 2022

SPREEUWEN HEUEN, WANT SPREEUWEN HOUDEN VAN KERSEN

In Haarzuilens exploiteert Oosterom Kersen, een hoogstam kersenboomgaard. In deze boomgaard staan een variëteit aan verschillende (oud-Hollandse) kersenrassen. 

Afhankelijk van het temperatuursverloop in het voorjaar kunnen kersen rond half juni tot eind augustus worden geoogst. In deze periode zijn de kersen niet alleen bij mensen in trek maar ook bij zangvogels en in het bijzonder bij spreeuwen die zich massaal tegoed doen aan deze lekkernij. 

Om verlies aan oogst (aanpikken) en gewasbeschadiging (bevuiling) te beperken worden de spreeuwen in deze periode van 's morgens 5 tot 's avonds 7 uur continu door zgn. ‘heuers’ (vogelverjagers) verjaagd. Tot voor kort konden kersentelers in Utrecht daarbij aanvullend gebruik maken van een ontheffing om een beperkt aantal spreeuwen te schieten. 

Door een recente gerechtelijke uitspraak is deze aanvullende ontheffing echter gesneuveld waardoor het aan de intensieve verjaging ondersteunende afschot niet meer mogelijk is. De consequentie daarvan is evenwel dat de te verjagen spreeuwen in plaats van de boomgaard voor een wat langere periode op de dag te verlaten (= verjaging met ondersteunend afschot), de spreeuwen zich nu primair verplaatsen binnen de boomgaard (= verjaging zonder aanvullend afschot) waardoor de schade aanzienlijke vormen aanneemt.

Om de problematiek en de mogelijke oplossingen verder te verkennen organiseerde de Faunabeheereenheid op 8 juni jl. met betrokkenen een veldbezoek.

U kunt hier een korte video bekijken hoe dat heuen gaat.

 

werkbezoekheuen8juni...

Veldbezoek heuen d.d. 8 juni 2022