X

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER
18 June 2022

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN HET LOKALE FAUNABEHEER

Op 16 juni jl. organiseerde de Wildbeheereenheid Lopikerwaard een netwerkbijeenkomst welke in het teken stond van verbinding en gebiedsgerichte samenwerking. Ruim 45 vertegenwoordigers van diverse stakeholderorganisaties, politici, beleidsmakers en lokale en regionale natuurorganisaties discussieerden en dachten gezamenlijk na over de gezamenlijke opgaven tot behoud en versterking van de Lopikerwaard en de rol van het lokale faunabeheer daarin.

De Lopikerwaard, gelegen in het Groene Hart, is een fraaie combinatie van historisch cultuur- en natuurlandschap. Het ademt de sfeer van vroegere tijden: veenweiden, lange sloten, molens, eeuwenoude houtkades, eindeloze boerderijlinten en karakteristieke knotwilgen vormen het typische polderlandschap. Dankzij een zorgvuldig beheer uitgevoerd door betrokken beheerders voelen zich hier veel soorten thuis. 

Ruim 32 jaar zet de Wildbeheereenheid en haar leden zich in ter bevordering van de instandhouding van dit gebied. Gedeputeerde Mirjam Sterk sprak in een videoboodschap haar dank uit aan de jubilerende WBE en dankte de heer Arie Pieter Verkaik in het bijzonder voor zijn inspanningen gedurende deze lange periode. Voorts gaf ze aan graag samen op zoek te willen gaan naar verdere innovatie in het faunabeheer. 
 

U kunt de videoboodschap van Gedeputeerde Mirjam Sterk via onderstaande link bekijken:

Videoboodschap Gedeputeerde Mirjam Sterk provincie Utrecht