X

06 September 2022

OPNIEUW VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BARNEVELD (GLD)

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een onderwijsinstelling voor dierverzorging vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 1250 kippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.

In de 1 kilometer zone ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf zal worden gescreend op vogelgriep en daarnaast de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Ook deze bedrijven zullen worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord worden. In het 10-kilometergebied liggen 258 andere bedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit 10 km gebied dat deels in de provincie Utrecht ligt onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links:

Vogelgriep vastgesteld in Barneveld (6 september 2022)

Dierziektenviewer RVO