X

21 October 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN LUNTEREN (GLD)

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 55.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. Dit raakt ook de provincie Utrecht.

Binnen een zone van 1 kilometer liggen 9 andere pluimveebedrijven.
3 daarvan staan leeg. De andere 6 worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, is de kans groter dat de besmetting zich in dit gebied naar omliggende bedrijven verspreidt.
Binnen 3 kilometer bevinden zich 47 andere bedrijven met pluimvee. Deze worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.
In de 10 kilometerzone liggen 199 andere pluimveebedrijven.

Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit 10 km gebied dat deels in de provincie Utrecht ligt onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links:

Vogelgriep vastgesteld in Lunteren

Dierziektenviewer RVO