X

HAZEN VEROORZAKEN SUBSTANTIELE SCHADE AAN FRUITTEELTBEDRIJF IN JAARSVELD
13 March 2023

HAZEN VEROORZAKEN SUBSTANTIELE SCHADE AAN FRUITTEELTBEDRIJF IN JAARSVELD

Vrijdagochtend 10 maart jl. heeft de Faunabeheereenheid Utrecht een werkbezoek georganiseerd aan een fruitteeltbedrijf (appels en peren) te Jaarsveld. Reden van samenkomst: de substantiële schil- en vraatschade die hazen toebrengen aan de recent aangeplante fruitbomen op dit bedrijf.

Dit probleem doet zich op deze locatie en in deze mate thans voor het eerst voor ondanks de door de ondernemer getroffen voorzorgsmaatregel in de vorm van het behandelen van alle onderstammen met een tegen hazenvraat werend middel. Het niet meer kunnen beheren van de hazenstand in dit gebied als gevolg van het niet openstellen van de jacht op het haas door de Minister in Utrecht wordt door betrokkenen gezien als directe aanleiding. Aangezien ook een aanvullende ontheffing tot het doden van enkele ‘probleem’ hazen juridisch niet goed mogelijk is kunnen de fruitbomen alleen nog met preventieve maatregelen beschermd worden. In de praktijk lijkt dit echter niet (altijd) voldoende effectief te zijn en loopt de schade en daardoor de kosten tot buitenproportionele omvang op.

Om de problematiek en de mogelijke oplossingen verder te verkennen organiseerde de Faunabeheereenheid i.s.m. WBE Lopikerwaard dit veldbezoek. Naast de FBE en WBE namen deel: de provincie Utrecht, BIJ12 Faunzaken, de Nederlandse Fruitteelt Organisatie en LTO Noord. 

Appelboomgaard(500x3...

Beginvanhetwerkbezoe...