X

STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND, FBE UTRECHT EN WBE KROMME RIJN BUNDELEN KRACHTEN
15 May 2023

STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND, FBE UTRECHT EN WBE KROMME RIJN BUNDELEN KRACHTEN

Om het aantal predatiegevallen door verwilderde katten tegen te gaan coördineert de FBE Utrecht het TNR-C project. TNRC staat voor Trap Neuter Return/Relocate en Care en is een vorm van alternatief beheer. In dit project worden verwilderde katten gevangen, geneutraliseerd (gecastreerd/gesteriliseerd) en onder eigenaarschap teruggeplaatst/herplaatst. Via deze methode neemt de verwilderde katten populatie in natuurgebieden af waardoor katten minder belastend zullen zijn voor de biodiversiteit. Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de aangewezen uitvoerende partij en is begin mei begonnen met het vangen van verwilderde katten in het Kromme Rijn gebied. SZN richt zich voornamelijk op het vangen van katten rondom boeren erven. Om tot een nadere focus van de aanpak van verwilderde katten te komen die diep in het veld voorkomen hebben SZN, FBE en WBE Kromme Rijn gezamenlijk de krachten gebundeld en is op 11 mei een informatieavond gehouden voor de jagers van WBE Kromme Rijn. De jagers van de WBE Kromme Rijn zijn bekend met het gebied en kunnen daardoor een goede inschatting maken over wat geschikte plekken zijn om vangkooien te plaatsen en verwilderde katten te vangen. Tijdens de informatieavond heeft SZN hun werkwijze toegelicht aan de jagers van de WBE zodat ze binnenkort kunnen beginnen met het helpen vangen van de verwilderde katten die zich dieper in het veld bevinden. De steun van de jagers wordt zeer op prijs gesteld en zal het vangen van de verwilderde katten versnellen.