X

DEFENSIE DRAAGT BIJ AAN NATUURONTWIKKELING
25 May 2023

DEFENSIE DRAAGT BIJ AAN NATUURONTWIKKELING

Op 24 mei jl. bracht het bestuur op uitnodiging van het Rijksvastgoedbedrijf een bezoek aan het militair oefenterrein De Vlasakkers. Een oefenterrein en tegelijkertijd natuurgebied van 260 hectare, direct gelegen naast de Amersfoortse Bernhardkazerne. Irene Oerlemans, terreinbeheerder van het Rijksvastgoedbedrijf en haar collega’s: Klaas-Jan Mulder, landelijk adviseur terreinbeheer en Rudy Berends, faunacoördinator heetten het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht bijzonder welkom. 

Het Rijksvastgoedbedrijf is o.m. verantwoordelijk voor het beheer van de bij Defensie in bezit zijnde schiet- en oefenterreinen met een totale oppervlakte van ongeveer 30.000 hectare. Het Rijksvastgoedbedrijf houdt hierbij rekening met het militair gebruik én de natuur, aldus Irene Oerlemans. Ook bevordert het Rijksvastgoedbedrijf de ontwikkeling van heide, bossen, zandverstuivingen en schrale graslanden. Een voorbeeld hiervan is het ecoduct Leusderheide over de A28. Deze verbindt 2 oefenterreinen en maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk.

De naam ‘Vlasakkers’ herinnert aan de vroegere vlasteelt. Het vlas was de grondstof voor touw en lijnzaadolie. Sinds 1872 is het gebied militair oefenterrein. Tegenwoordig worden grote delen van het gebied met rust gelaten vanwege de specifieke natuurwaarden maar specifieke oefeningen, zoals  het rijden met militaire voertuigen, zijn in speciaal daarvoor aangewezen terreindelen toegestaan. Doordat recreatief medegebruik niet is toegestaan en andere vormen van bos- en natuurexploitatie niet plaatsvinden kent het gebied hoge natuurwaarden ondanks of wellicht juist dankzij, de aanwezigheid van groot militair materieel.