X

WOLVENNOODSET: AFWEERRASTER
22 August 2023

WOLVENNOODSET: AFWEERRASTER

Wolvennoodset: afweerraster
Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een aanval van vermoedelijk een wolf kosteloos gebruik maken van een wolvennoodset (afweerraster). Bijvoorbeeld wanneer één of meer stuks vee (landbouwhuisdieren) zijn doodgebeten of gewond geraakt. 
De provincie Utrecht heeft vijf van deze noodsets beschikbaar, via Duke Faunabeheer. Het raster wordt in principe binnen 24 uur door Duke Faunabeheer gebracht en samen met de grondgebruiker op een geschikte locatie geplaatst. Deze mag drie weken worden geleend. Hierbij hoeft niet eerst door BIJ12 vastgesteld te worden dat het om een wolvenaanval gaat. De schade en het perceel waar het raster geplaatst wordt bevindt zich op grondgebied in de provincie Utrecht. 

Hoe werkt het?
Als u één of meerdere gewonde en/of dode landbouwhuisdier(en) aantreft, en u vermoedt dat dit gedaan is door een wolf, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Utrechtse meldpunt wolvennoodsets telefonisch via 088-250 1204 of via het e-mailadres wolvenraster@fbeutrecht.nl .
Na toestemming geven wij uw adresgegevens door aan Duke Faunabeheer. De noodset, inclusief gebruiksaanwijzing, wordt in principe binnen 24 uur gebracht. Als dierhouder zet u samen met Duke Faunabeheer het raster op. Het raster wordt na een maximale uitleenperiode van drie weken in overleg weer bij u opgehaald. In de tussentijd kan er door u gekeken worden naar een mogelijk blijvende oplossing. Duke Faunabeheer helpt u bij het weghalen van het raster en loopt deze na. Beschadigingen aan het raster zijn voor eigen rekening. 

Wat kost het?
Voor het plaatsen en gebruiken van het raster wordt een borg van € 250,00 per raster/keer gevraagd. Dit bedrag dient vóór plaatsing te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL10 RABO 0131 2184 68 ten name van Duke Faunabeheer onder vermelding van 'Borg wolvennoodraster'. Uiterlijk 7 dagen na het ophalen van het raster wordt de borg weer op uw rekening teruggestort.

Hoe ziet het raster eruit?
Iedere noodset bestaat uit een 500 meter lang flexinet (10 x 50 meter) welke 1,20 meter hoog is. Dit is voor het bouwen van de noodkraal. Daarnaast ontvangt u een schrikdraadapparaat met de daarbij behorende aardpennen. De noodsets voldoen aan alle richtlijnen die door het Interprovinciaal Wolvenplan gesteld worden. 

Schadevergoeding na een aanval van een wolf
Naast het lenen van een noodset raden wij u ook aan om een melding te doen bij BIJ12
Op deze website kunt u ook een schadevergoeding aanvragen. Daarnaast staat hier informatie over preventieve maatregelen die u kunt nemen om dieren tegen de wolf te beschermen. Ook als na onderzoek van BIJ12 mocht blijken dat het niet om een wolvenaanval ging, dan zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de noodset. 

Voor meer informatie over het provinciale beleid met betrekking tot de wolf in Utrecht klik HIER 

Voor veel gestelde vragen en antwoorden over de wolf klik HIER

 

FOTOFlexinet_stroomm...

Foto credit: Marielle van Uitert