X
EKSTER

 

Met zijn zwart-witte verenkleed en zwarte snavel en poten is de ekster makkelijk te herkennen. De ekster wordt zo’n 50 centimeter lang en bouwt zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en zelfs op vensterbanken. Hij komt overal en veel voor en ontbreekt eigenlijk alleen in boomloze gebieden zoals heide en in dichte bossen. De ekster eet wormen, insecten en larven, maar in de stad ook van wat mensen aan eetbaars weggooien. Incidenteel gaat hij over op eieren van andere vogels, kadavers van vogels, muizen, bessen en graan.
 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Eksters kunnen op het platteland en in de stad flinke schade aanrichten. Ze pikken met name de knoppen en vruchten van fruitbomen en bevuilen het fruit. Dat gaat rotten en kunnen het overige fruit aantasten. En ze pikken gewassen als granen, maïs, bollen, fruit en groenten kapot. Binnen de bebouwde kom kan er sprake zijn van geluidsoverlast van kraaiachtigen en overlast door de uitwerpselen. De vogels vallen ook wel eens auto’s aan en zoeken in vuilnisbakken.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Eksters zijn altijd op zoek naar eten als vetbollen en resten etensafval. Verwijder daarom afval en plaats vogelvoer in speciale voedersilo’s. Eksters houden minder van tuinen met lage struiken en meer van hoge bomen. Ze veroorzaken in het algemeen minder schade aan de landbouw dan andere kraaiachtigen. Om schade te voorkomen is het toegestaan om de vogels in het buitengebied te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module kraaiachtigen) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Eksters mogen in Utrecht worden verjaagd ter voorkoming van schade. Daarnaast is er een ontheffing beschikbaar voor WBE Kromme Rijn:

  • Ontheffing ekster fruitteelt: van 1 juni t/m 31 oktober van zonsopkomst tot zonsondergang mogen eksters ter voorkoming van belangrijke schade aan fruitpercelen worden gedood met behulp van een geweer/haviken/slechtvalken/woestijnbuizerds als ondersteunende verjaagmethode. Per verjaagactie mogen niet meer dan 2 eksters worden gedood. Afschot mag enkel plaatsvinden op fruitpercelen en percelen direct grenzend aan fruitpercelen binnen WBE Kromme Rijn. Tot afschot mag slechts over worden gegaan nadat tenminste twee preventieve maatregelen zoals genoemd in de faunaschade preventiekit (module kraaiachtigen) van BIJ12 zijn ingezet. De ontheffing is niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • De ekster behoort met de (Vlaamse) gaai, roek, kauw, (bonte) kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • Eksters weten zich in de stad beter te handhaven dan in het landelijk gebied.
  • Eksters herkennen zichzelf in de spiegel, wat duidt op een hogere vorm van intelligentie. 
  • De vogels zijn erg nieuwsgierig. Dat leidt ertoe dat ze soms glimmende voorwerpen naar hun nest meenemen.​

 

MEER WETEN

-over de leefwijze van de ekster: Vogelbescherming
-over de aantallen en verspreiding van de ekster in Nederland: Sovon