X
FAZANT

 

Het mannetje van de fazant (de haan) is kleurrijk met zijn blauw-rode kop, zijn bruinzwart gestreepte lichaam en zijn lichtbruine veren staart. Het perfect bruinzwart gestreepte gecamoufleerde vrouwtje (het hennetje) steekt daarbij schil af. De fazant wordt 50 tot 90 centimeter lang. Het dier komt van nature voor in het oosten van Europa. De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort over grote delen van Europa werd verspreid. De fazant leeft in laaglandbossen en weilanden. Het vrouwtje legt 10 tot 14 eieren en broedt van maart tot en met juni. Het mannetje bevrucht vaak meerdere vrouwtjes die samen een harem vormen. De fazant eet insecten, hagedissen, muizen en zaden.
 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Incidenteel brengen fazanten schade toe aan landbouwteelten en gewassen als granen, bieten, peulvruchten, aardappelen en maïs. Beheer is niet noodzakelijk aangezien de stand van de fazanten in het algemeen laag is.
 

HOE VOORKOM JE SCHADE

In de periode dat de jacht is geopend hebben de jachthouders de mogelijkheid de stand van de fazant te beheren en daarmee faunaschade te voorkomen of te beperken. Agrariërs kunnen middelen als vlaggen, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten en schriklint/-koord inzetten om fazanten te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit faunaschade (module hoenderachtigen) van BIJ12.
 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Fazanten mogen worden verontrust om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Aanvullend zijn onderstaande mogelijkheden van toepassing:

  • Van 15 oktober t/m 31 december is het jachtseizoen op hennen geopend. Het jachtseizoen op hanen is van 15 oktober t/m 31 januari geopend. De dieren mogen dan van zonsopkomst tot zonsondergang worden bejaagd. Dit kan met het geweer, fretten, buidels, kastvallen, vangkooien/-netten, honden, gefokte jachtvogels (valkeniersakte benodigd) en eendenkooien (kooikersexamen benodigd).Jacht is verboden op zon- en feestdagen. In deze periode wordt geen tegemoetkoming voor schade uitgekeerd. 
  • Buiten het jachtseizoen kan een individuele ontheffing worden aangevraagd voor verjagen met ondersteunend afschot op percelen waar sprake is van (dreigende) belangrijke schade. Deze ontheffing is aan te vragen via uw WBE.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • Het gebied tussen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en Vietnam en Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. 
 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de fazant: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de fazant in Nederland: Sovon