X
GAAI

De gaai is een beigebruine vogel met een zwart/witte staart en vooral bekend om zijn blauwzwarte vleugelveren. Hij wordt 50 tot 60 centimeter groot. Oorspronkelijk een bosvogel, is hij nu veel te vinden in parken en stadsranden. Daar maakt hij een nest in eik of beuk, waar het vrouwtje eens per jaar 5 tot 7 eieren in legt. De gaai eet vooral insecten, aangevuld met eieren en jonge zangvogels. In de winter eet hij eikels, beukennoten, mais, fruit en wat verder voorhanden is.  


WAAROM BEHEER NODIG IS

Gaaien komen overal voor waar opgaand struikgewas en bomen zijn, dus ook in groenvoorzieningen in de bebouwde kom. Ze veroorzaken voornamelijk schade aan fruitteelt. Door het aanpikken van fruit kunnen zij in korte tijd belangrijke schade veroorzaken.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Gaaien zijn altijd op zoek naar eten, zoals fruit, vetbollen en resten etensafval. Verwijder daarom afval en plaats vogelvoer in speciale voedersilo’s. Gaaien houden verder minder van tuinen met lage struiken en meer van hoge bomen. Kijk voor meer informatie over de preventie voor de fruitteelt naar de preventiekit faunaschade (module kraaiachtige) van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Gaaien mogen in Utrecht worden verjaagd ter voorkoming van schade. Daarnaast is er een ontheffing beschikbaar voor WBE Kromme Rijn:

  • Ontheffing gaai fruitteelt: van 1 juni t/m 31 oktober van zonsopkomst tot zonsondergang mogen gaaien ter voorkoming van belangrijke schade aan fruitpercelen worden gedood met behulp van een geweer/haviken/slechtvalken/woestijnbuizerds als ondersteunende verjaagmethode. Per verjaagactie mogen niet meer dan 2 gaaien worden gedood. Afschot mag enkel plaatsvinden op fruitpercelen en percelen direct grenzend aan fruitpercelen binnen WBE Kromme Rijn. Tot afschot mag slechts over worden gegaan nadat tenminste twee preventieve maatregelen zoals genoemd in de faunaschade preventiekit (module kraaiachtigen) van BIJ12 zijn ingezet. De ontheffing is niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • De gaai behoort met de ekster roek, kauw, (bonte) kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • De wetenschappelijke naam 'Garrulus glandarius' is vrij te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker'.
  • Tegenwoordig noemen we de vogel gaai in plaats van Vlaamse gaai.
  • In het najaar verzamelt de gaai eikels en begraaft die in de grond als wintervoorraad.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de gaai: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de gaai in Nederland: Sovon