X
HOLENDUIF

 

De holenduif is een kleine duif (30 cm) en is daarmee even groot als de bekendere stadsduif. De holenduif heeft blauwgrijze veren en een groenglanzende halsvlek. De vleugels zijn lichtelijk blauwgrijs met twee zwarte strepen. De holenduif is van oudsher te vinden in agrarische gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bosschages elkaar afwisselen. Echter zoekt hij in de winter ook de steden en dorpen op. In een boom maakt deze vogel jaarlijks twee tot wel vijf nestjes met twee eieren. Hij eet granen, peulvruchten, graszaad, vollegrond-groenten en bessen.
 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Sinds de jaren '70 is het aantal holenduiven in Nederland enorm toegenomen. Overal waar teveel holenduiven voorkomen kunnen problemen ontstaan.
 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De holenduif is volgens de Wet natuurbescherming een beschermde diersoort, maar mag wel worden verontrust. Agrariërs mogen daarom vogels verjagen met vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur en vogelafweerpistool. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module duiven) van BIJ12. Bewoners die overlast hebben van duiven, bijvoorbeeld rond de woning, kunnen het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen.
 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De holenduif mag als beschermde diersoort niet worden gedood. Agrariërs met belangrijke schade kunnen een individuele ontheffing aanvragen via hun WBE.

 

HET WETEN WAARD

  • Holenduiven foerageren in groepsverband, vaak samen met andere duivensoorten.
  • De term holenduif komt voort uit het gebruik om het nest in een holte te maken: in een boom, een nestkast, een konijnenhol of zelfs een gebouw.

   

MEER WETEN

- over de leefwijze van de holenduif: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de holenduif in Nederland: Sovon