X
HOUTDUIF

De houtduif is grijs van kleur, heeft een witte vlek in de nek en een brede roze borst. Als hij vliegt zie je een witte streep op de vleugels. Hij is met 40 centimeter de grootste in Nederland voorkomende duif. Hij broedt in de natuur, maar ook in steden en parken. Hij maakt tot drie keer per jaar een rommelig nest van wat takken en legt daar twee eieren in. Buiten het broedseizoen zoekt hij zijn soortgenoten op. Hij eet zaden, granen, peulvruchten, graszaad, groenten en bessen, maar in de stad ook rondslingerende etensresten. 


 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De meeste vogels blijven het hele jaar in ons land en zoeken dan de beste plekken om te eten. Dit leidt tot zogenoemde roestplekken met duizenden houtduiven. Deze groep wordt aangevuld met overwinteraars uit Scandinavië en Oost-Europa. In korte tijd kunnen er zo een miljoen houtduiven Nederland binnenvliegen. Het is het aantal dat lokaal flinke schade veroorzaakt aan land- en tuinbouwgewassen als  erwten, graan en koolplanten. Houtduiven maken voedselvluchten die wel meer dan een kilometer van hun nest kunnen liggen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten, afdeknetten en schriklint/-koord inzetten om de vogels te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module duiven) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De houtduif mag bij schade aan onder andere land- en tuinbouw het hele jaar worden bestreden. Het dier wordt door de Wet natuurbescherming beschermd, maar ook aangemerkt als wildsoort. In de jaarlijkse jachtperiode mogen jachthouders daardoor op de houtduif jagen. BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade. Geldende vrijstellingen en ontheffingen:

  • Landelijke vrijstelling houtduif: jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang mogen houtduiven gevangen en gedood worden ter voorkoming van (dreigende) aan door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen. Toegestane middelen zijn geweren, honden (niet zijnde lange honden), haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds. Gebruik van niet-levende lokvogels, akoestische middelen en lokvoer (niet vergiftigd of verdovend) is toegestaan. Vrijstelling niet geldig op zon- en feestdagen.
  • Van 15 oktober t/m 31 december is het jachtseizoen op houtduiven geopend. De dieren mogen dan van zonsopkomst tot zonsondergang worden bejaagd. Dit kan met het geweer, fretten, buidels, kastvallen, vangkooien/-netten, honden, lokduiven (niet blind of verminkt), gefokte jachtvogels (valkeniersakte benodigd) en eendenkooien (kooikersexamen benodigd). Jacht is verboden op zon- en feestdagen.
  • Daarnaast kunnen agrariërs met belangrijke schade in gebieden kleiner dan 40 hectare een individuele ontheffing aanvragen via hun WBE.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn ten alle tijden leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • Naar schatting worden er jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen jonge houtduiven geboren in Nederland. 
  • De houtduif is een echte Europese vogel als je naar de verspreiding kijkt.

 

MEER WETEN

-over de leefwijze van de houtduif: Vogelbescherming.
-over de aantallen en verspreiding van de houtduif in Nederland: Sovon.