X
KONIJN

 

Het wilde konijn heeft meestal een zandkleurige vacht, stevige achterpoten, grote oren en een klein staartje en wordt tussen de 35 en 50 centimeter groot. Het wilde konijn leeft in groepen die in ondergrondse holen wonen. Hij is actief in de ochtend- en avondschemer en eet grassen, kruiden en knollen, maar ook granen, maïs, gras, groenten en bloemen.
 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Konijnen vreten aan landbouwgewassen waardoor agrariërs schade lijden. Ze knagen aan boomschors om hun tanden te slijpen en daarmee beschadigen ze (fruit-)bomen. Met hun graafactiviteiten verzwakken ze dijken, wegen en (spoor)wegtaluds en verzakken bestratingen en grafzerken. Ook sporters kunnen overlast ervaren, doordat konijnen gaten in sportvelden graven.
 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Bij overlast mogen konijnen worden verjaagd. Visuele middelen (flitslampen) en akoestische (kleppermolentjes, angstkreten en schriklint/-koord) werken verjagend. Smeer- en spuitmiddelen en manchetten worden gebruikt om vraatschade aan knoppen en bast te voorkomen. In de fruit- en boomteelt worden vaak rasters gebruikt om de konijnen buiten te houden. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module haasachtigen) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Het konijn mag bij schade aan onder andere land- en tuinbouw het hele jaar worden bestreden. Het dier wordt door de Wet natuurbescherming beschermd, maar ook aangemerkt als wildsoort. In de jachtperiode mogen jachthouders daardoor op konijnen jagen. BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade. Geldende vrijstellingen en ontheffingen:

  • Het konijn is aangemerkt als wildsoort en gedurende het jachtseizoen van 15 augustus t/m 31 januari van zonsopkomst tot zonsondergang mogen konijnen worden bejaagd. Dit kan met het geweer, fretten, buidels, kastvallen, vangkooien/-netten, honden, gefokte jachtvogels (valkeniersakte benodigd) en eendenkooien (kooikersexamen benodigd). Jacht is verboden op zon- en feestdagen.
  • Landelijke vrijstelling konijn: jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang mogen konijnen gevangen en gedood worden ter voorkoming van (dreigende) aan door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen. Toegestane middelen zijn geweren, honden (niet zijnde lange honden), haviken, slechtvalken, woestijnbuizerds, fretten, kastvallen, vangkooien en buidels. Op zon- en feestdagen is het gebruik van geweren, honden, haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds verboden.
  • Daarnaast kan bij belangrijke schade in gebieden kleiner dan 40 hectare een individuele ontheffing aangevraagd worden via uw WBE.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • Als sinds 1300 komen konijnen voor in Nederland.
  • Konijnen kunnen tot 55 kilometer per uur rennen, maar houden dat niet lang vol.

 

MEER WETEN

- over de levenswijze van konijnen in Nederland: Zoogdiervereniging