X
(ZWARTE) KRAAI

 

De zwarte kraai is een grote zwarte vogel van 45 tot 50 centimeter lang. Hij heeft zwarte poten, een krachtige snavel en een afgeronde staart. Hij leeft in de stad en op het platteland, in holle bomen, oude nesten, nestkasten of in schoorstenen. De kraai eet wormen, insecten, fruit, zaden, eieren, kadavers en incidenteel ook zwerfafval. Soms valt hij kleine vogels aan. De kraai is intelligent, zeer sociaal en leeft in paren en kleine groepen. 


 

 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Kraaien kunnen op het land en in de stad flinke schade aanrichten. Ze pikken gewassen als granen, maïs, bollen, fruit en groenten kapot. De vogels bevuilen gewassen en vernielen plastic dat kuilvoer afschermt. Ze bemachtigen eieren en jagen op jongen van vogels, hazen en konijnen. Binnen de bebouwde kom kan er sprake zijn van geluidsoverlast van kraaiachtigen en overlast door de uitwerpselen. De vogels vallen ook wel eens auto’s aan en beschadigen de lak.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Kraaien mogen worden verjaagd ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Dit kan doormiddel van inzet van akoestische en visuele middelen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module kraaiachtigen) van BIJ12. Heeft u als bewoner overlast van kauwen of kraaiachtigen, dan kunt u het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen. Voor de landbouw: schade aan kuilvoer kan voorkomen worden door het aanbrengen van afdekzeilen of netten en door het verwijderen van maïsresten en drijfmest. 

  

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Kraaien mogen in het hele land met het geweer worden gedood om schade aan gewassen te voorkomen. BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade. Geldende vrijstellingen en ontheffingen:

  • Landelijke vrijstelling zwarte kraai: jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang mogen zwarte kraaien gevangen en gedood worden ter voorkoming van (dreigende) schade aan door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen. Toegestane middelen zijn geweren, honden (niet zijnde lange honden), haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds. Gebruik van niet-levende lokvogels, akoestische middelen en lokvoer (niet vergiftigd of verdovend) is toegestaan. Vrijstelling niet geldig op zon- en feestdagen.
  • Ontheffing zwarte kraai vangkooi: van 1 juli t/m 31 augustus mogen zwarte kraaien ter voorkoming van schade aan perenteelt worden gevangen en gedood met behulp van vangkooien. Dit is enkel toegestaan op percelen met rijpende peren en direct daaraan grenzende percelen binnen WBE's Kromme Rijn en Tussen Vecht en Oude Rijn. Het gebruik van lokvogels is toegestaan. Het gebruik van het geweer is niet toegestaan op zon- en feestdagen (gebruik van luchtdrukgeweer is wel toegestaan op zon- en feestdagen). De vangkooi dient dagelijks gecontroleerd te worden.
  • Daarnaast kunnen agrariërs met belangrijke schade in gebieden kleiner dan 40 hectare een individuele ontheffing aanvragen via hun WBE.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • De kraai behoort met de (Vlaamse) gaai, roek, ekster, kauw, bonte kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • Een paartje kraaien blijft het hele leven bij elkaar.
  • Een kraai kraait niet, maar maakt een krassend geluid.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de zwarte kraai: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de zwarte kraai in Nederland: Sovon