X
VERWILDERDE DUIF / ROTSDUIF

 

De verwilderde duif is meestal een stadsduif of postduif. Beide stammen af van de rotsduif. Deze duif kleurt lichtgrijs met een donkergrijze kop. Zijn hals is aan de zijkant glanzend groen of paars. De vleugels hebben twee donkere vleugelstrepen. Als hij vliegt zie je dat de donkergrijze staart een zwarte band heeft. Ook de witte onderkant van de vleugel valt dan op. Hij wordt zo’n 32 centimeter groot. De stadsduif is een wilde vogel die je voornamelijk rond stations, op stadspleinen en op verlaten stedelijke gebouwen vindt. Hij legt twee tot drie nestjes per jaar met twee eieren. De postduif zie je voornamelijk in de kooi bij de duivenmelker die er wedstrijden mee vliegt. De (meestal jonge) duif die niet terugkeert bij zijn baasje verwildert en komt in stad of dorp te leven.
 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

 

Verwilderde duiven veroorzaken landbouwschade aan grasland en akkerbouwgewassen. De uitwerpselen, veren, kadavers, nestmateriaal en ziektekiemen brengen daarnaast hygiënerisico’s met zich mee.
 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten, afdeknetten en schriklint/koord inzetten om de vogels te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module duiven) van BIJ12.
Bewoners die overlast hebben van duiven, bijvoorbeeld rond de woning, kunnen het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De verwilderde duif mag om schade te voorkomen worden verjaagd en als nodig geschoten. Dit is geregeld via een provinciale opdracht:

  • Provinciale opdracht: ter voorkoming van belangrijke schade aan volksgezondheid, gewassen en andere vormen van eigendom mag jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang de halsbandparkiet worden verjaagd met behulp van het geweer en honden. De ontheffing is ook geldig tijdens zon- en feestdagen. Het geweer mag ook worden gebruikt op jachtvelden kleiner dan 40 hectare.  

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
           

HET WETEN WAARD

  • Er zijn er meer dan honderdduizend verwilderde duiven in Nederland.

 

MEER WETEN

​- over de leefwijze van de rotsduif: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de rotsduif in Nederland: Sovon