X
STEENMARTER

 

De steenmarter is een roofdier zo groot als een kat. Het dier is bruin van kleur en heeft een grijswitte keelvlek die tot aan de poten doorloopt. Door deze vlek is hij te onderscheiden van de boommarter. De steenmarter leeft solitair in een eigen territorium. Hij jaagt ‘s nachts op pluimvee, konijnen, ratten, muizen en vogels, maar eet ook bessen en eieren. Het dier verblijft graag in of nabij oude schuren, maar ook in buitenwijken, waar hij overdag rust en een nestplaats zoekt in boomholten, takkenhopen, kruipruimten, auto’s en ruimten tussen zolders en plafonds.


 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De steenmarter is een mooi dier, maar veroorzaakt soms overlast. Geluidsoverlast kan ontstaan door hun stommelende aanwezigheid in gebouwen en stankoverlast door op specifieke plekken hun uitwerpselen, urine en prooiresten achter te laten. Andere klachten zijn doorgebeten kabels, aangevreten dakisolatie en schade aan rubberen auto-onderdelen. Echter, de steenmarter is een beschermde diersoort en mag daarom niet zomaar verontrust worden.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De belangrijkste oplossing om schade te voorkomen is door gebouwen en auto’s ontoegankelijk voor steenmarters te maken (de beestjes kunnen door gaten ter grootte van 4 centimeter). Dit geldt ook voor hogere gebouwdelen, zoals dakranden. Auto’s kunnen waar mogelijk in een garage worden geplaatst. Op de markt zijn allerlei afweermiddelen te koop. Het effect van deze middelen is tot nu toe niet bewezen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module vossen en marterachtigen) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Steenmarters zijn beschermde dieren en mogen niet worden verjaagd of gedood. Burgers kunnen bij ernstige overlast contact met hun gemeente opnemen.

 

HET WETEN WAARD

  • De steenmarter is een beschermde diersoort.
  • Van de haren van marters worden de beste penselen gemaakt
     

MEER WETEN

- over de levenswijze van de steenmarter: Zoogdiervereniging