X

OPDRACHT

 

Gedeputeerde Staten kunnen de opdracht geven om de stand van bepaalde diersoorten te beperken. Dit gebeurt normaal gesproken in het belang van de volksgezondheid of ter voorkoming van schade. De opdracht wordt bijvoorbeeld ingezet om aangereden wilde dieren uit hun lijden te verlossen of niet-inheemse diersoorten (exoten) te bestrijden. De FBE beschikt over een opdracht voor de volgende diersoorten:

  • Verwilderde duif;
  • Verwilderde kat;
  • Nijlgans;
  • Verwilderde boerengans;
  • Rosse stekelstaart.

In de provincie Utrecht heeft de Stichting Valwild Utrecht (SVU) opdracht gekregen om aanrijdingen met in het wild levende dieren af te kunnen handelen.

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee Gedeputeerde Staten personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.